10.12.2019
PL EN
25.03.2016 aktualizacja 25.03.2016

Grzegorz Piątkowski nowym Rzecznikiem Praw Absolwenta

Fot. Fotolia / Fot. Fotolia /

Grzegorz Piątkowski – prawnik i politolog, absolwent m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego - został nowym Rzecznikiem Praw Absolwenta. Minister nauki i szkolnictwa wyższego - Jarosław Gowin - na stanowisko powołał go we wtorek 22 marca.

Grzegorz Piątkowski ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz politologię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Był laureatem stypendium Rządu Szwajcarskiego (Uniwersytet w Zurychu) oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2008-2009. Obecnie kończy studia doktoranckie z historii. Wykładał w Szkole Prawa Polskiego i Europejskiego we Lwowie i Tarnopolu oraz w Klubie Austriackiej Szkoły Ekonomii. Podczas studiów był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz zarządu uczelnianego NZS.

Rzecznik Praw Absolwenta jest powoływany na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Działa przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zadaniem Rzecznika jest przede wszystkim działanie na rzecz ograniczania formalnych barier w dostępie absolwentów do rynku pracy oraz rekomendowanie takich rozwiązań systemowych i prawnych, które pozwolą absolwentom lepiej i szybciej odnaleźć się na rynku pracy. Analizuje on sytuację absolwentów na rynku pracy i stopień ich dostępu do określonych zawodów oraz przedstawia wnioski Radzie i ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2019