06.07.2020
PL EN
01.04.2016 aktualizacja 01.04.2016

Kielce/ Prof. Jacek Semaniak ponownie rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prof. Jacek Semaniak został ponownie wybrany na rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach. Naukowiec, który uczelnią kierował przez ostatnie cztery lata, nie miał kontrkandydatów w głosowaniu.

Jak poinformowali przedstawiciele uczelni, w wyborach prof. Semaniak uzyskał poparcie 79 z 93 z elektorów, którzy oddali ważny głos. Funkcję rektora będzie sprawował do 2020 r.

„Cieszę się z wyniku, bo kiedy po dwóch kadencjach prorektorskich obejmowałem funkcję rektora (w 2012 r., wówczas też był jedynym kandydatem – PAP), to pierwsza kadencja zaczęła się dzięki 64 proc. poparciu. Po czterech latach, czasie, który wymagał podejmowania ważnych decyzji związanych z restrukturyzacją uczelni i tych o charakterze prorozwojowym, dzisiejszy wynik to ok. 84 proc. poparcia. To wielki powód do satysfakcji. To także sukces środowiska” – podkreślił prof. Semaniak po głosowaniu, na spotkaniu z dziennikarzami.

Według jego zapowiedzi nowa kadencja będzie „nieco inna” od minionej. Podkreślił, że w ostatnich latach chodziło o silne budowanie wizerunku UJK, który wcześniej zmieniał się z uczelni pedagogicznej w uniwersytet o szerokim spektrum kierunków studiów i badań naukowych. „To niewątpliwie nam się udało, ale pewne procesy zostały dopiero zainicjowane i czeka nas kolejne kila lat budowania naszych aktywności naukowych i edukacyjnych w strategicznych obszarach, które wymagają jeszcze wielkiego nakładu pracy” – podkreślił prof. Semaniak.

Dodał, że chodzi m. in. o budowanie środowiska dla kierunku prawo, stworzenie szkoły zarzadzania, ekonomii i nauk społecznych w wymiarze ponadregionalnym oraz o rozwój wydziału nauk o zdrowiu - jesienią mają tam ruszyć studia anglojęzyczne w ramach tzw. English Division na kierunku lekarskim, dla studentów z USA i Kanady.

W opinii rektora ważne będzie dalsze umiędzynarodowienie uczelni - stwarzanie jeszcze lepszych warunków studiów dla obcokrajowców (w 2015 r. studia na UJK zaczęło 122 studentów z zagranicy przy 18 w 2012 r. - PAP). Zaznaczył, iż istotna będzie też dalsza rozbudowa kampusu przy ul. Świętokrzyskiej i remont najstarszych budynków uczelni, m. in. siedziby rektoratu i gmachu przy ul. Krakowskiej.

W nowym roku akademickim UJK ma uruchomić m. in. studia z psychologii i stosunków międzynarodowych. W dalszych planach jest stworzenie wokół budowanego przez uczelnię razem z samorządem Kielc ogrodu botanicznego, zaplecza dla kierunku studiów związanego z przetwarzaniem żywności. Wśród priorytetów na najbliższe lata prof. Semaniak wymienił wykorzystanie nowych środków unijnych m.in. na kształtowanie relacji uczelni z biznesem.

W mijającej kadencji rektor rozwijał profil edukacyjny UJK - pojawiło się kilkanaście nowych kierunków studiów, w tym prawo, kierunek lekarski i wychowanie fizyczne. Uczelnia wdrożyła program naprawczy, który pomógł ustabilizować jej finanse. Zainwestowano m.in. dzięki środkom UE ponad 208 mln zł w nowe obiekty dydaktyczne i laboratoria badawcze.

Prof. Jacek Semaniak ma 52 lata. Jest fizykiem. Od początku kariery zawodowej jest związany z kielecką uczelnią. W 1988 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej (dzisiejszy uniwersytet) skończył studia magisterskie z fizyki. W tym samym roku zaczął pracę na uczelni, początkowo jako asystent stażysty (1988 r.), potem asystent (1989 r.), adiunkt (1997 r.) i profesor nadzwyczajny (2003 r.).

W latach 2005-08 prof. pełnił funkcję prorektora ds. dydaktycznych i studenckich uczelni, a w latach 2008-12 - prorektora ds. ogólnych. W 2012 r. wybrano go na rektora uniwersytetu.

Stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskał w 1995 r. w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku, a doktora habilitowanego - w 2002 r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 r. uzyskał tytuł profesora nauk fizycznych.

Działalność naukowa profesora jest związana z badaniem zderzeń elektronów swobodnych z jonami molekularnymi, badaniem mechanizmów jonizacji i emisji charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego w zderzeniach jonów z atomami, wykorzystaniem metody rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej w określaniu koncentracji pierwiastków śladowych. Jego dorobek naukowy obejmuje m.in. 85 prac poświęconych fizyce atomowej i molekularnej oraz 25 publikacji dydaktycznych.

Prof. Semaniak przebywał na stażach naukowych m.in. w Królewskiej Politechnice Sztokholmskiej i Uniwersytecie Sztokholmskim. Prowadził też badania naukowe we współpracy z naukowcami z tych uczelni, a także m.in. z Uniwersytetu w Goeteborgu, Instytutu Maxa Plancka w Heidelbergu, Uniwersytetu w Bazylei, Instytutu Fizyki Atomowej i Molekularnej FOM w Amsterdamie i Uniwersytetu Karola w Pradze.

Rektor UJK jest laureatem takich odznaczeń jak: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi i Złoty Krzyż Zasługi.

PAP - Nauka w Polsce

ban/ gma/

Copyright © Fundacja PAP 2020