16.06.2019
PL EN
05.04.2016 aktualizacja 05.04.2016

Prof. Marcin Gruchała nowym rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prof. Marcin Gruchała, kierownik I kliniki Kardiologii, obecny prorektor ds. studenckich został wybrany w poniedziałek na nowego rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rektor elekt zapewnił, że na uczelni nie będzie rewolucji, ale rozwój.

Dr hab. Marcin Gruchała, prof. nadzw., kierownik I kliniki Kardiologii, obecny prorektor ds. studenckich był najmłodszym spośród trzech kandydatów ubiegających się o funkcję rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Oprócz niego kandydowali też: prof. Jacek Bigda i prof. Andrzeja Basiński.

Rzeczniczka Prasowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Natalia Wosiek podała PAP, że w głosowaniu wzięło udział 380 osób. Gruchała w drugiej turze głosowania otrzymał o 10 głosów więcej niż Bigda, dyrektor Biura ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej.

Nowy Rektor zacznie pełnić swą funkcję 1 września br. Do tego czasu będzie ją sprawować aktualny rektor - prof. Janusz Moryś, który rektorem jest już drugą kadencję.

Prof. Gruchała jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii, obecnie kieruje I Katedrą i Kliniką Kardiologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Zapytany przez PAP o najważniejsze cele związane z pełnieniem funkcji rektora powiedział, że nadchodząca kadencja 2016-2020 w istotnym zakresie będzie kontynuacją już rozpoczętych działań i inwestycji uczelni. "Uczelnia w ostatnich latach bardzo prężnie się rozwijała, ale nie chcemy osiąść na laurach, mamy ambicję być najlepszą uczelnią medyczną i żeby tak się stało, to musimy cały czas dbać o rozwój" - tłumaczył. Podkreślił, że chodzi o rozwój w zakresie edukacji i jakości kształcenia, nauki oraz lecznictwa.

Chciałby nawiązać "konstruktywną współpracę z pracodawcami i absolwentami, aby kształcenie było dostosowane do oczekiwań rynku pracy". Planuje m.in. powołanie Rady Pracodawców i Absolwentów.

Jak mówił, ważnym zadaniem władz uczelni powinno być wspieranie i stymulacja aktywności naukowej pracowników, doktorantów i studentów. Zależy mu na efektywniejszym pozyskiwaniu środków na naukę z funduszy unijnych oraz środków przeznaczonych na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. "Musimy aktywnie poszukiwać partnerów wśród innowacyjnych firm i przedstawicieli przemysłu dla wspólnego planowania projektów badawczych i ubiegania się o środki na ich realizację" - zaznaczył.

Powiedział, że jest "gorącym orędownikiem powstania na uczelni Centrum Medycyny Translacyjnej, które miałoby być poświęcone wdrażaniu do praktyki innowacyjnych rozwiązań w zakresie medycyny, farmacji i szeroko pojętej ochrony zdrowia".

Prof. Gruchała uważa, że "warto we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim ubiegać się o status uczelni flagowej, co w przyszłości będzie mieć duże znaczenie dla pozyskiwania środków na rozwój uczelni".

W zakresie lecznictwa rektor elekt jako główne cele wymienił m.in. zabieganie o wzrost wartości kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia, poprawę wizerunku Szpitali Klinicznych wśród pacjentów, poprawę wewnętrznej organizacji np. w zakresie przekazywania pacjentów między jednostkami klinicznymi oraz redukcji tzw. dostawek.

Powiedział, że bardzo ważnym zadaniem w nadchodzącej kadencji będzie kontynuacja największej inwestycji, jaką jest budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN). "To jest na pewno kluczowa inwestycja, ale trzeba też myśleć o kolejnych" - dodał. Wymienił budowę nowego centrum sportu i rekreacji przy ul. Dębowej oraz nowego budynku dydaktyczno-usługowego dla Oddziału Stomatologii. Jako jeden ze swych celów wymienił też kontynuowanie prac nad rozwojem Centrum Medycyny Pediatrycznej.

Marcin Gruchała urodził się w 1971 r. w Wejherowie. Jest absolwentem GUMed z 1996 r., profesorem nadzwyczajnym GUMed, specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii oraz kierownikiem I Katedry i Kliniki Kardiologii. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich, był członkiem senackiej komisji ds. budżetu i finansów w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. Był wieloletnim opiekunem Studenckiego Koła Naukowego uhonorowanego dwukrotnie nagrodą Czerwonej Róży dla najlepszego koła studenckiego Trójmiasta. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2000 r., a habilitację w specjalności kardiologia w 2006 r. Jest zastępcą koordynatora klinicznego Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Jest współautorem 50 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

PAP - Nauka w Polsce

bls/ pz/

Copyright © Fundacja PAP 2019