06.07.2020
PL EN
06.05.2016 aktualizacja 06.05.2016

Rada NPRH czeka na propozycje tematów modułu Dziedzictwo narodowe

Na zdjęciu prof. Włodzimierz Bolecki. Fot. PAP/ Tomasz Gzell 18.04.2016 Na zdjęciu prof. Włodzimierz Bolecki. Fot. PAP/ Tomasz Gzell 18.04.2016

Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki rozpoczęła prace nad nowym modułem NPRH - Dziedzictwo narodowe. Przewodniczący Rady prof. Włodzimierz Bolecki w liście do władz uczelni i środowisk humanistycznych zwrócił się o zgłaszanie priorytetowych obszarów tematycznych nowego modułu. Propozycje można nadsyłać do 20 maja.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) polskich uczonych wspiera od 2010 roku i ma m.in. ułatwiać integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową. Po tegorocznej modyfikacji obejmuje dwa moduły: Dziedzictwo narodowe i Uniwersalia. Obydwa mają zostać przygotowane w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim.

W kwietniu prace nad przygotowaniem pierwszego modułu: Dziedzictwo narodowe rozpoczęła - działająca w nowym składzie - Rada NPRH. Ma umożliwić on finansowanie długoterminowych projektów badawczo-dokumentacyjno-edytorskich. Dzięki niemu możliwe będzie publikowanie serii książek, słowników i innych zbiorów źródeł dokumentujących spuściznę polskiej kultury. Ich finansowanie nie jest dziś możliwe z dotacji statutowej, ze środków Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy z funduszy europejskich.

Przewodniczący Rady NPRH - prof. Włodzimierz Bolecki w liście do rektorów uczelni, dziekanów wydziałów i przedstawicieli środowisk humanistycznych zwrócił się z prośbą o wskazanie najważniejszych obszarów tematycznych, które stałyby się priorytetami w finansowaniu projektów w module.

"Przewidywany, różnorodny profil tematyczny wniosków, które mogą być zgłaszane do konkursów NPRH, obliguje Radę do ustalenia hierarchii tematów, obejmującej zarówno ich znaczenie dla nauki, jak i terminy ich realizacji. Z tego względu chcielibyśmy zaproponować priorytety tematyczne dla poszczególnych konkursów NPRH, co pozwoliłoby nie tylko usprawnić sam proces procedowania wniosków, ale także ułatwić wnioskodawcom przygotowanie projektów" – napisał w liście do środowiska akademickiego prof. Bolecki.

Jak wyjaśnia w liście prof. Bolecki, moduł Dziedzictwo narodowe ma pozwolić nie tylko na dokończenie – rozpoczętych lub zarzuconych – wieloletnich projektów dokumentacyjnych, ale przede wszystkim zainicjować nowe, ambitne, wieloletnie projekty badawczo-dokumentacyjno-edytorskie. "Chodzi nam o projekty, których perspektywa realizacji wymaga co najmniej 5 lat, a ich budżet przekracza 500 tys. zł. Szczegółowe warunki konkursów będą w najbliższych tygodniach przedmiotem prac Rady i zostaną udostępnione na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w późniejszym terminie" - napisał prof. Bolecki.

Przygotowanie listy priorytetowych obszarów tematycznych w module Dziedzictwo narodowe jest jednym z pierwszych zadań nowej Rady NPRH. Zgłoszenia obszarów tematycznych, które posłużą do przygotowania pierwszego z konkursów NPRH w nowej formule, będzie ona przyjmowała do 20 maja. "Oczywiście, po tym terminie także będzie można proponować priorytetowe tematy badawcze – bez ograniczeń terminowych – jednak Rada NPRH będzie mogła je uwzględnić dopiero przygotowując kolejne konkursy" - czytamy w liście przewodniczącego Rady NPRH.

Obszary tematyczne, które powinny być priorytetami w finansowaniu projektów NPRH w module Dziedzictwo narodowe, można zgłaszać na adres e-mail Rady NPRH: nprh@nauka.gov.pl  lub bezpośrednio do poszczególnych członków Rady.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020