16.10.2019
PL EN
10.05.2016 aktualizacja 10.05.2016

Dr hab. Marek Rocki rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Na zdjęciu prof. Marek Rocki. Fot. PAP/ Marcin Obara 12.11.2015 Na zdjęciu prof. Marek Rocki. Fot. PAP/ Marcin Obara 12.11.2015

Dr hab. Marek Rocki został rektorem Szkoły Głównej Handlowej na lata 2016-2020. Funkcję rektora tej uczelni sprawował już wcześniej w latach 1999–2005. Urzędującego obecnie rektora prof. Tomasza Szapiro pokonał w trzeciej rundzie głosowań.

W poniedziałek, 9 maja, nowego rektora wybrało uczelniane Kolegium Elektorów. Dr hab. Marek Rocki swoją funkcję obejmie 1 września 2016 r. W wyborach na rektora SGH wystartowało pięciu kandydatów – profesorowie: Stanisław Ryszard Domański, Joachim Osiński, Wojciech Paprocki, Marek Rocki i Tomasz Szapiro.

W programie przedstawionym przez dr. hab. Marka Rockiego znalazło się m.in. podniesienie jakości studiów I stopnia poprzez wprowadzenie egzaminu wstępnego na studia licencjackie; opracowanie i przyjęcie przez Senat strategii uczelni na lata 2016-2024, a na jej podstawie strategii cząstkowych, na przykład strategii informatyzacji; rozwinięcie współpracy z biznesem poprzez ofertę programów rozwojowych dla specjalistów i menedżerów.

Marek Rocki urodził się w 1953 roku w Warszawie. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, a później Szkołę Główną Planowania i Statystyki, gdzie uzyskał też stopień doktora i doktora habilitowanego. W pracy naukowej wyspecjalizował się w zagadnieniach z zakresu ekonometrii. Pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - późniejszej Szkoły Głównej Handlowej - jest od 1981.

Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Ekonometrii Stosowanej w Instytucie Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W latach 1999–2005 - przez dwie kadencje - był rektorem SGH. Od 2005 roku Marek Rocki jest senatorem RP. Jest także prezesem Akademickiego Związku Sportowego i członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, której przewodniczył w latach 2008-2015.

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, brazylijskim Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Południa, Medalem Pro Memoria i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. (PAP)

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019