31.05.2020
PL EN
07.06.2016 aktualizacja 07.06.2016

Amerykański fizyk prof. Larry McLerran doktorem honoris causa UJ

Amerykański fizyk prof. Larry McLerran otrzymał w poniedziałek w Krakowie tytuł doktora honoris causa UJ. Naukowca doceniono m.in. za pionierskie badania nad nowym stanem materii, tzw. plazmą kwarkowo-gluonową, i za wkład w rozwój fizyki w Polsce.

Jak czytamy w uzasadnieniu przyznania tytułu, McLerran otrzymał go m.in. za pionierskie badania nad nowym stanem materii, tzw. plazmą kwarkowo-gluonową, który tworzy się w warunkach laboratoryjnych w wysokoenergetycznych zderzeniach ciężkich jonów i który dominował we wszechświecie na wczesnych etapach jego ewolucji.

Tytuł doktora honoris causa otrzymał też za wieloletnią współpracę z polskim środowiskiem fizyków cząstek i wkład w rozwój tej dziedziny w Polsce poprzez wykłady i dyskusje podczas Krakowskich Szkół Fizyki Teoretycznej, których był wielokrotnym uczestnikiem.

W swoim wystąpieniu w Collegium Maius UJ prof. McLerran opowiadał o dziedzinach fizyki, którymi się zajmuje. Zwrócił też uwagę na wkład polskich naukowców w rozwój fizyki, ocenił, że są oni aktywni w świecie badaczy. „Jedną z charakterystycznych cech społeczności polskich naukowców jest to, że generuje ona nowe, oryginalne idee, które są rozwijane, uaktualniane i czasami zastępują stare idee” – podkreślił.

Prof. Larry McLerran urodził się w 1949 r. w stanie Washington (USA). Studiował na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle, gdzie w 1975 r. otrzymał tytuł doktora fizyki. W kolejnych latach pracował m.in. w Massachusetts Institute of Technology i w Stanford Linear Accelerator Center przy Uniwersytecie Stanforda.

W 2000 r. podjął pracę w Brookhaven National Laboratory na Long Island, początkowo jako kierownik grupy teoretycznej fizyki jądrowej, a od 2003 r. także jako dyrektor lokalnego oddziału japońskiego instytutu badawczego RIKEN.

Od sierpnia tego roku będzie pełnił obowiązki dyrektora prestiżowego Institute for Nuclear Theory w Seattle.

Za swoją pracę naukową otrzymał liczne nagrody. Jest autorem bądź współautorem kilkuset publikacji naukowych. Jest lub był członkiem ponad 20 komitetów decydujących o kierunku badań naukowych w najważniejszych instytucjach badawczych w dziedzinie fizyki jądrowej i fizyki cząstek w USA.

Należy do redaktorów czasopisma „Nuclear Physics A”; wchodzi w skład międzynarodowego komitetu redakcyjnego miesięcznika „Acta Physica Polonica B”, wydawanego przez Uniwersytet Jagielloński i Polską Akademię Umiejętności.

Prof. McLerran jest znany z otwartości i chęci współpracy z młodymi naukowcami z różnych krajów świata. „W każdym miejscu, gdzie pracował, gromadził wokół siebie grupy młodych naukowców, których wciągał w swoje badania, dając im jednocześnie wolną rękę, jeżeli chcieli zająć się inną tematyką. Przyciągał ludzi o różnych charakterach, z różnych kultur” – zauważył w laudacji na cześć utytułowanego prof. Michał Praszałowicz.

Określił go też „człowiekiem kreatywnym, poważnym i wesołym, wpływowym a zarazem bezpośrednim, dostojnym i jednocześnie przekornym”.

Z Polską prof. McLerran związany jest od 1984 r., kiedy na zaproszenie prof. Andrzeja Białasa przyjechał do Krakowa, aby wziąć udział w 24. Krakowskiej Szkole Fizyki Teoretycznej. Od tego czasu uczestniczył siedmiokrotnie w Krakowskich Szkołach Fizyki Teoretycznej, odwiedza Kraków i Zakopane.

PAP - Nauka w Polsce

bko/ par/

Copyright © Fundacja PAP 2020