03.06.2020
PL EN
18.10.2016 aktualizacja 18.10.2016

Pogrzeb prof. Hrynkiewicza 20 października na Salwatorze

Pogrzeb prof. Andrzeja Hrynkiewicza - jednego z najwybitniejszych polskich fizyków okresu powojennego - odbędzie się 20 października w Krakowie na Cmentarzu na Salwatorze - poinformował Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Profesor zmarł 13 października br. w wieku 91 lat.

Prof. Andrzej Hrynkiewicz był profesorem fizyki w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, członkiem rzeczywistym PAN i czynnym PAU, emerytowanym profesorem UJ w Krakowie. "Był uczonym o rozległej wiedzy i ogromnym autorytecie, uwielbianym przez młodzież nauczycielem akademickim, utalentowanym popularyzatorem nauki i publicystą. Był człowiekiem prawym i wielkiego serca, niezwykle aktywnym we wszystkich swych działaniach w kraju i za granicą dla dobra polskiej nauki" - wspomina naukowca Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który przyznał fizykowi tytuł doktora honoris causa.

Naukowiec był jednym z najwybitniejszych polskich fizyków okresu powojennego. W ciągu swej blisko 70-letniej działalności naukowej uzyskał znakomite wyniki badawcze i szereg jego osiągnięć stanowi trwały wkład do fizyki, a zwłaszcza fizyki jądra atomowego i fizyki fazy skondensowanej materii. Wprowadził nowe odkrywcze metody do badań fazy skondensowanej materii: magnetyczny rezonans jądrowy oraz metoda pomiarów precesji spinów w polach magnetycznych. W pracach tych uzyskał szereg wyników naukowych najwyższej klasy światowej.

Studia rozpoczął w roku 1943 w Wilnie, w tajnym Uniwersytecie Stefana Batorego. Był członkiem AK ps. Żbik, uczestnikiem Akcji „Burza”. Został aresztowany i wywieziony na przymusowe roboty do Donbasu. W 1945 r. powrócił jednak do kraju i w roku 1948 ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był współtwórcą Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, jego wieloletnim dyrektorem. W latach 1966-68 był wicedyrektorem Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej. Od 1991 był Pełnomocnym Przedstawicielem Rządu RP w tym Instytucie.

Prof. Hrynkiewicz był niestrudzonym popularyzatorem nauki o ochronie środowiska. Miał ogromny wkład w kształcenie społeczeństwa w zakresie czystych ekologicznie metod wytwarzania energii. Utworzył w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1981 nową specjalizację fizyki medycznej.

Jako wykładowca uniwersytecki wykształcił ogromne rzesze studentów, wypromował łącznie 42 doktorów. Opublikował ponad 300 prac w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Był autorem kilku książek, które cieszą się uznaniem w szerokich kręgach studenckich i społecznych.

Profesor Hrynkiewicz był laureatem wielu nagród, orderów i odznaczeń państwowych, w tym Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski. W 1996 roku otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP za całokształt działalności naukowej. Został wyróżniony tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej Lublinie, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020