16.07.2019
PL EN
27.10.2016 aktualizacja 27.10.2016

Laureat „polskiego Nobla” stworzy zakład w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

Prof. Maciej Wojtkowski, laureat „polskiego Nobla” w ramach prestiżowego europejskiego grantu ERA Chairs stworzy w Instytucie Chemii Fizycznej PAN nowy zakład. Prowadzone będą tam prace nad zaawansowanymi metodami obrazowania optycznego.

W ramach prestiżowego europejskiego grantu ERA Chairs Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) w Warszawie powstaje nowy zakład. Jego kierownikiem został wybitny uczony, prof. Maciej Wojtkowski, fizyk zajmujący się zaawansowanymi metodami obrazowania optycznego, laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (zwanej też czasem "polskim Noblem).

Prof. Wojtkowskiego wybrano w międzynarodowym konkursie, ocenianym przez grono naukowców z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii, w tym przez laureatów prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

"Badania prof. Wojtkowskiego znakomicie wpisują się w zakres zainteresowań naukowych naszego Instytutu, a co nie mniej ważne, w przyszłości pozwolą je poszerzyć. Gdy tak wybitny uczony dołącza do zespołu, naprawdę trudno się nie cieszyć" - mówi dyrektor IChF PAN prof. Marcin Opałło.

Zainteresowania badawcze prof. Macieja Wojtkowskiego związane są z tomografią optyczną, zwłaszcza w kontekście zastosowań medycznych. Naukowiec jest autorem bądź współautorem ponad 100 prac naukowych oraz kilkunastu patentów i zgłoszeń patentowych. Za zaprojektowanie i skonstruowanie tomografu przeznaczonego do nieinwazyjnych i bezkontaktowych badań optycznych wnętrza oka otrzymał w 2012 roku nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

"W naszym zakładzie zamierzamy zająć się sposobami takiego kontrolowania światła, aby mogło ono efektywnie wnikać w złożone struktury, zwłaszcza w próbki biologiczne. Chcemy też podjąć nowe wyzwanie i opracować metody pozwalające obrazować obiekty w ruchu. Za pomocą takich technik moglibyśmy lepiej obserwować np. termodynamikę zjawisk zachodzących we wnętrzach komórek czy procesy w kropelkach poruszających się kanalikami układów mikroprzepływowych" - wyjaśnia prof. Wojtkowski i dodaje: "Z tych prac może skorzystać nie tylko nauka. Jeśli wszystko rozwinie się po naszej myśli, kto wie, czy już w nieodległej przyszłości do zbadania oka czy naczyń krwionośnych nie wystarczy odpowiednio zmodyfikowany smartfon?".

Obszerny wywiad z prof. Wojtkowskim, dotyczący tematyki jego prac badawczych (i nie tylko), można przeczytać na stronie IChF PAN.  

Europejski grant ERA Chairs o wartości 2,4 mln euro został przyznany Instytutowi Chemii Fizycznej PAN w zeszłym roku jako jednej z zaledwie trzech instytucji naukowych w Polsce. Granty tego typu są częścią Horyzontu 2020, największego europejskiego programu finansowania badań naukowych i innowacji, o budżecie wynoszącym niemal 80 mld euro. Główne zadanie grantów ERA Chairs to przyciągnięcie najwybitniejszych uczonych do czołowych instytucji naukowych zlokalizowanych w krajach o niedostatecznych nakładach na badania i rozwój. Dalekosiężnym celem jest podniesienie poziomu konkurencyjności jednostek naukowych o dużym potencjale do pułapu umożliwiającego skuteczną rywalizację z czołowymi ośrodkami naukowymi, zarówno Europy, jak i świata.

"Potencjał finansowy naszego grantu ERA Chairs jest bardzo duży i pozwala myśleć o rzeczywiście szybkim uruchomieniu nowego zakładu. W tej chwili dobiegają końca prace nad wstępnym wyposażeniem naszego laboratorium, a rekrutacja do zespołu badawczego jest już w zaawansowanej fazie" - podkreśla prof. Wojtkowski.

Pierwsze badania nad nowymi technikami obrazowania optycznego w IChF PAN właśnie się rozpoczynają. Oficjalne otwarcie nowego laboratorium, oznaczające faktyczny początek działalności Zakładu Chemii Fizycznej Układów Biologicznych, jest przewidziane jeszcze tej jesieni.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2019