06.07.2020
PL EN
16.11.2016 aktualizacja 16.11.2016

O Bogu w kawiarni naukowej

O klasycznych argumentach za istnieniem Boga - ontologicznym, kosmologicznym i teleologicznym - opowie 24 listopada w Sopocie gość kawiarni naukowej prof. dr hab. Tomasz Szarek, matematyk teoretyk i filozof z Uniwersytetu Gdańskiego. Wstęp na spotkanie w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki jest wolny.

Jak przypomina w zapowiedzi spotkania animator kawiarni naukowej dr Tadeusz Zaleski, w 1980 roku, w jednym z artykułów w amerykańskim tygodniku "Times", można było przeczytać: "[...] ma miejsce cicha rewolucja myśli, której jeszcze dwie dekady wcześniej nikt nie mógł przewidzieć: Bóg wraca! Co ciekawsze, nie dzieje się to w kręgu teologów czy zwykłych wiernych [...], ale w kołach akademickich filozofów". Jedną z centralnych postaci tej rewolucji jest, zdaniem autora artykułu, Alvin Plantinga - amerykański filozof analityczny.

Gość kawiarni spróbuje zastanowić się, czy w ogóle możliwy jest racjonalny namysł

nad kwestią istnienia Boga, czy ta przynależy jedynie do sfery wierzeń religijnych nieobjętej refleksją filozoficzną.

Tomasz Szarek W 1992 roku ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, a w 1994 roku ukończył matematykę teoretyczną na Uniwersytecie Śląskim. Trzy lata później uzyskał stopień doktora nauk matematycznych w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. W 1999 roku ukończył studia filozoficzne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2004 roku zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim stopień doktora habilitowanego. W 2008 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych.

Uczony zajmuje się teorią procesów stochastycznych, stochastycznymi układami dynamicznymi oraz teorią fraktali. Był profesorem wizytującym m.in. w Uniwersytecie w Chicago, Instytucie Couranta w Nowym Jorku, Uniwersytecie w Cambridge oraz Uniwersytecie w Toronto. Kilka lat mieszkał w L’Aquila we Włoszech, pracując na tamtejszym uniwersytecie. Zajmuje się filozofią - ostatnio wydał monografię "Alvin Plantinga i spory o istnienie Boga".

Spotkanie pod tytułem: "Współczesne dyskusje o dowodach na istnienie Boga" rozpocznie się 24 listopada o godz. 18.00 w Hotelu Rezydent w Sopocie.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020