26.05.2020
PL EN
12.01.2017 aktualizacja 12.01.2017

Do 3 lutego można zgłaszać prace w konkursie Lider Nauk Farmaceutycznych

Do 3 lutego 2017 r. przyjmowane są zgłoszenia do IV edycji konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych na najlepszą pracę doktorską obronioną przez magistrów farmacji na Wydziałach Farmaceutycznych w latach 2015 i 2016.

Hasło przewodnie konkursu brzmi „Stawiam na naukę”, a jednym z istotnych wymogów, jakie musi spełnić zgłaszana rozprawa doktorska, jest możliwość wdrożenia w przyszłości jej wyników do procesu pozyskiwania nowych leków lub nowych ich form (tzw. aplikacyjność).

Bieżące informacje na temat konkursu zamieszczane są na stronie internetowej - www.lidernaukfarmaceutycznych.pl oraz na łamach Gazety Farmaceutycznej, organizatora konkursu.

Nominowane rozprawy będą oceniane przez Komisję Konkursową, której od pierwszej edycji przewodniczy prof. Janusz Pluta, prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W jej skład wchodzą uznani specjaliści z ośrodków akademickich na terenie całego kraju: prof. Elżbieta Mikiciuk-Olasik z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Andrzej Członkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Edmund Grześkowiak z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i prof. Jerzy Pałka z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz dr Renata Pawlak-Morka, która reprezentuje partnera konkursu - firmę Gedeon Richter.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się tradycyjnie podczas obchodów XVI Dnia Polskiej Farmacji 11 maja 2017 r. Zwycięzcy, poza tytułem honorowym Lidera Nauk Farmaceutycznych i grantem finansowym, otrzymują możliwość odbycia stażu w renomowanych laboratoriach Gedeon Richter Polska. Natomiast, uczelnie, z których wywodzą się nagrodzeni naukowcy otrzymają medale Scientia Nobilitat.

Do poprzednich trzech edycji konkursu rady wydziałów farmaceutycznych 10 uczelni nominowały ogółem pięćdziesiąt dwie prace doktorskie. Podejmowały one szerokie spektrum zagadnień - od biofarmacji po technologię postaci leku.

Do celów konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych jego organizatorzy zaliczają m.in. wymianę doświadczeń mającą pobudzić innowacyjność polskiej farmacji. Jedną z dróg prowadzących do realizacji tego jest wyławianie talentów naukowych - młodych badaczy, którzy staną się przyszłymi liderami innowacji w naukach farmaceutycznych.

„Bardzo ważne jest, aby pomysły rodzące się na uniwersytetach medycznych w dziedzinie nauk farmaceutycznych zostały jak najlepiej wykorzystane” – skomentował Lider Nauk Farmaceutycznych III edycji dr n. farm. Tomasz Stefański z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zaznaczył, że sprzyja temu współpraca między akademickimi ośrodkami naukowymi a wiodącymi centrami farmaceutycznymi, czyli nauki z przemysłem. Otwiera to nowe możliwości dla rozwoju, także gospodarczego.

Dlatego instytucje europejskie kładą duży nacisk na dofinansowanie projektów naukowych o charakterze wdrożeniowym, funkcjonujących w oparciu o współpracę środowiska akademickiego z przemysłem. „Model taki pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów i możliwości badawczych uczelni oraz zaplecza biznesowego i organizacyjnego firm farmaceutycznych. Prowadzi to do wzrostu innowacyjności” - podkreślił laureat II nagrody III edycji konkursu dr n. farm. Tadeusz Karcz z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych jest organizowany przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Patronat merytoryczny nad nim objęli: prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz oraz prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. Janusz Pluta.

PAP - Nauka w Polsce

jjj/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020