26.05.2020
PL EN
02.03.2017 aktualizacja 02.03.2017

Szczecin/ PUM planuje nowy kierunek: farmację

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie planuje otwarcie nowego kierunku – pięcioletnich jednolitych studiów farmaceutycznych. Uczelnia jest jedynym państwowym uniwersytetem medycznym w Polsce, który nie ma takiego kierunku.

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zadeklarował wsparcie uczelni wyższej potencjałem kadrowo-infrastrukturalnym Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, które obecnie kształci w kierunku technik farmacji. W czwartek został podpisany list intencyjny w tej sprawie z rektorem PUM prof. Bogusławem Machalińskim.

Rektor powiedział dziennikarzom, że farmacja "będzie 14 kierunkiem kształcenia, pod kątem ciężaru gatunkowego oraz strategii jednym z najważniejszych na uczelni". "Liczymy nie tylko na wzmocnienie kadrowe, które zapewni regionowi wysoko wykwalifikowanych farmaceutów pracujących w aptekach. Naszym dalekosiężnym celem jest współpraca z przemysłem, czyli innowacyjna gospodarka i komercjalizacja pomysłów naukowych" – zaznaczył.

Jak zapewnił, przy wariancie optymistycznym kierunek może zostać otworzony jeszcze w roku akademickim 2017/2018. PUM planuje rekrutowanie dwóch grup dziekańskich, czyli ok. 60 studentów na pierwszym roku. "Szansę na otwarcie farmacji oceniamy jako bardzo wysokie. Jesteśmy jedyną liczącą się dużą uczelnią medyczną w kraju, która jeszcze nie ma tego kierunku" – dodał rektor.

Pełnomocnik PUM ds. utworzenia farmacji prof. Barbara Gawrońska-Szklarz powiedziała, że nowy kierunek to jednolite studia magisterskie trwające pięć lat i wymagające, po obronie pracy magisterskiej, odbycia przez absolwenta sześciomiesięcznych praktyk w aptece.

"Aby móc uruchomić nowy kierunek, musimy zbudować odpowiednią kadrę naukową złożoną z pracowników z kierunku farmacja. Wykładowców pozyskamy z innych uczelni w Polsce. Musimy także dysponować odpowiednią infrastrukturą. Samodzielnie nie jesteśmy w stanie stworzyć nowych laboratoriów. Dlatego planujemy, by przedmioty kierunkowe dla czwartego i piątego roku studiów były prowadzone w siedzibie szczecińskiej szkoły (Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie - przyp. PAP)" – wyjaśniła.

Władze PUM zapowiedziały, że wniosek o uruchomienie farmacji zostanie złożony do Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w marcu.

W murach szczecińskiej uczelni medycznej pracuje 1100 osób, w tym 700 z tytułami akademickimi. Obecnie na PUM kształci się ponad 4500 studentów. W roku akademickim 2016-2017 naukę rozpoczęło blisko 1340 studentów, w tym ponad 130 do programu anglojęzycznego. W październiku ub.r. uczelnia otworzyła dwa nowe kierunki: psychologię zdrowia oraz administrację i zarządzanie w ochronie zdrowia. W 2018 r. PUM będzie obchodził 70-lecie swojego istnienia.

PAP - Nauka w Polsce

mzb/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020