22.10.2018
PL EN
02.05.2017 aktualizacja 02.05.2017

Ruszyła rejestracja na konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki w Łodzi

Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego będzie tematem ósmej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki (NKN), która odbędzie się w Łodzi 25 i 26 maja 2017 roku. Osoby, które chcą wziąć udział w wydarzeniu mogą już rejestrować się na stroni internetowej NKN.

Konferencja „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego” to ósma z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, który odbędzie się we wrześniu 2017 roku. Łódzka konferencja odbędzie się 25 i 26 maja 2017 roku w centrum EC1 Łódź-Miasto Kultury.

"Od bieżącego roku obowiązuje nowy algorytm finansowania uczelni, odchodzący wyłącznie od czynnika ilościowego; planowana jest jego dalsza zmiana w celu większego uwzględnienia czynników jakościowych. Jednak zarówno w przypadku jakości naukowej, jak i dydaktycznej, powstaje pytanie co do wskaźników, które powinny je reprezentować w algorytmie podziału dotacji" - zwraca uwagę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zapowiedzi wydarzenia.

Rozstrzygnąć należy też - podkreśla resort nauki - w jakim stopniu działalność naukowa powinna być finansowana w trybie konkursowym, w postaci grantów badawczych, a w jakim i na jakich zasadach w oparciu o dotację podmiotową na działalność statutową.

"Trzeba rozstrzygnąć, w jakim stopniu w podziale środków publicznych na badania naukowe i szkolnictwo wyższe powinny uczestniczyć uczelnie niepubliczne. Rozważenia wymagają również zasady finansowania nauki i szkolnictwa wyższego ze środków, którymi zarządzają agencje badawcze: NCN i NCBR" - czytamy w komunikacie resortu nauki.

Podczas konferencji omówione zostaną doświadczenia międzynarodowe dotyczące finansowania szkolnictwa wyższego ze środków publicznych. Przedyskutowane będą różne modele finansowania i ich powiązania z celami strategicznymi polityki w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Istotnymi wątkami będą parametry finansowania uczelni oraz m.in. sposób wydzielania środków przeznaczonych na doskonałość oraz program na rzecz naukowej doskonałości. Poruszone zostaną także tematy związane z systemem pomocy materialnej dla studentów oraz zagadnienia finansowania grantowego oraz infrastruktury badawczej.

Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji mogą rejestrować się za pośrednictwem strony: http://www.nauka.gov.pl/konferencja-nkn-finansowanie-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego/

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2018