22.10.2018
PL EN
06.06.2017 aktualizacja 06.06.2017

Już w poniedziałek - konferencja programowa NKN w Warszawie

Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym - to temat ostatniej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbędzie się w Warszawie 19 i 20 czerwca. Debata transmitowana będzie online na stronie www.nkn.gov.pl

Spotkanie odbędzie się w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej.

Transmisja rozpocznie się w poniedziałek o godz. 10.00, program konferencji można znaleźć na https://nkn.gov.pl/konferencja/konferencja-warszawa-19-20-06-2017/

"Dwudniowe spotkanie poświęcone będzie omówieniu kwestii optymalnego systemu zarządzania różnego typu uczelniami wyższymi w Polsce. Jest to kluczowe zagadnienie dla powodzenia zmian, jakie zostaną zainicjowane Ustawą 2.0. Wspólnie z przedstawicielami środowiska akademickiego spróbujemy poszukać rozwiązań, które pozwolą wzmocnić autonomię uczelni oraz znaleźć optymalne rozwiązania dotyczące wyboru władz uczelni" - czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

Wśród najważniejszych tematów poruszanych podczas konferencji znajdzie się również kwestia relacji wewnątrz uczelni, w tym roli władz rektorskich, dziekańskich oraz Senatu. Omówione zostaną również wspólnie działania podejmowane przez szkoły wyższe w ramach związków i sieci.

Oprócz tego poruszone zostaną wątki takie jak: udział interesariuszy w procesie zarządzania uczelnią, polityka kadrowa i finansowa szkół wyższych oraz rola ministerstwa w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Organizatorzy zapowiadają również dyskusję na temat roli odgrywanej przez systemy informatyczne stosowane do wspomagania zarządzania uczelnią. Omówione zostaną także plany powołania Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk.

Konferencję rozpoczną wystąpienia rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcina Pałysa oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremiera Jarosława Gowina. Wystąpienia tematyczne poświęcone będą doświadczeniom zagranicznych uniwersytetów w zarządzaniu uczelnią i wygłoszą je: prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów prof. Rolf Tarrach oraz rektor Uniwersytetu Karola w Pradze prof. Tomáš Zima.

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2018