23.02.2019
PL EN
07.09.2017 aktualizacja 07.09.2017

Wrocław/ Projekt Leopoldina Online otrzymał 14 mln zł dofinansowania

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Leopoldina Online to projekt, którego celem jest digitalizacja analogowych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego i udostępnienie ich w wersji elektronicznej. Otrzymał dofinansowanie publiczne wynoszące ponad 14 mln zł – poinformowało biuro prasowe uczelni.

Jak podał Michał Raińczuk z biura prasowego UWr, Centrum Projektów Polska Cyfrowa przekaże ponad 14 mln zł na stworzenie platformy integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy.

"Poprzez zwiększenie dostępu do osiągnięć naukowych UWr, do uniwersyteckich zbiorów muzealnych oraz do zbiorów poszczególnych jednostek – jak Instytut Historii Sztuki, Instytut Archeologii czy Ogród Botaniczny – Leopoldina Online umożliwi promocję naszego dorobku naukowego w kraju i na świecie. Zainteresuje pracą badawczą młodzież i osoby, które zakończyły już edukację" – powiedział cytowany w komunikacie dyrektor ds. informatycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Robert Olkiewicz.

Podkreślił, że otwarcie dostępu do naszych danych – na przykład pomiarowych – może zaowocować współpracą z innymi ośrodkami naukowymi. "Jest to duże wyzwanie, ale i szansa dla naszej uczelni" - powiedział Olkiewicz.

"Celem Leopoldiny Online jest stworzenie platformy pozwalającej na bezpłatne udostępnianie szerokiej grupie odbiorców naszych zasobów. Prace zespołu przygotowującego platformę rozpoczną się w najbliższych dniach we wrześniu" – powiedział Olkiewicz.

Jak podano, Leopoldina Online zakłada uruchomienie nowych usług cyfrowych oraz integrację już istniejących – za pośrednictwem jednego portalu dostępowego. Jednostki wchodzące w skład zespołu realizującego projekt zostaną wyposażone w nowy sprzęt i oprogramowanie umożliwiające digitalizację analogowych zasobów i udostępnienie ich do prowadzenia badań oraz komunikacji naukowej w skali światowej.

Jednocześnie zostanie wdrożony światowy standard komunikacji naukowej International Image Interoperability Framework.

Podlegające ministrowi administracji i cyfryzacji Centrum Projektów Polska Cyfrowa realizuje w imieniu polskiego rządu zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami innych programów powierzonych jej do realizacji. (PAP)

ros/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2019