01.06.2020
PL EN
19.09.2017 aktualizacja 19.09.2017

Upijanie się w młodym wieku przyczyną zmian w mózgu

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

U studentów, którzy upijają się szybko, czyli piją na tzw. akord, widoczne są specyficzne zmiany w aktywności mózgu, mogące świadczyć o jego uszkodzeniu – wynika z badania naukowców z Portugalii, które publikuje pismo „Frontiers in Behavioral Neuroscience”.

Wypijanie dużych ilości alkoholu w krótkim czasie, tzw. picie na akord (z j. angielskiego binge drinking) jest popularne wśród studentów i ogólnie młodych ludzi w USA i krajach Europy. W jednym z wcześniejszych badań oszacowano, że nawet jedna trzecia młodych ludzi pije alkohol w ten sposób.

Amerykański Narodowy Instytut Nadużywania Alkoholu i Alkoholizmu, który jest częścią Narodowych Instytutów Zdrowia, podaje, że u kobiet z piciem na akord mamy do czynienia wówczas, gdy w ciągu dwóch godzin wypijane są co najmniej cztery porcje alkoholu, natomiast u mężczyzn - gdy wypijane jest co najmniej pięć porcji. Za porcję alkoholu uznaje się 10 gramów czystego alkoholu, czyli np. 25 mln wódki, 100 ml (kieliszek) wina czy 200 ml piwa 5-procentowego.

W poprzednich badaniach ten sposób picia i upijania się powiązano z bardzo licznymi negatywnymi skutkami zdrowotnymi, w tym np. z szybszym pojawieniem się problemów natury poznawczej, problemów z nauką, z większą skłonnością do ryzykownych zachowań seksualnych (np. bez zabezpieczeń).

Naukowcy pod kierunkiem Eduardo Lopez-Canedy z Universidade do Minho w Portugalii sprawdzali w swoich badaniach wpływ picia na akord na mózgi młodych ludzi. Jak wyjaśnia specjalista, wiele badań oceniało wpływ upijania się w krótkim czasie na sprawność wykonywania różnych zadań umysłowych, w tym wymagających koncentracji i zapamiętywania, jednak prawie wcale nie sprawdzano, czy aktywność mózgów osób pijących na akord różni się w stanie spoczynku.

Lopez-Caneda razem z kolegami przeprowadził badania wśród 80 hiszpańskich studentów pierwszego roku. Na podstawie badania ankietowego połowę z nich zaliczono do grupy pijącej na akord (wystarczył jeden incydent szybkiego upicia się w ciągu ostatniego miesiąca). Natomiast osoby, które nigdy nie piły według tego wzorca, zaliczono do grupy kontrolnej.

Badanie aktywności elektrycznej mózgu (badanie EEG) wykazało, że różniła się ona między grupami również w stanie spoczynku. Różnice dotyczyły częstości fal beta w prawym płacie skroniowym oraz fal theta w korze płatów potylicznych.

Co zaskakujące, we wcześniejszych badaniach wykazano bardzo podobne zmiany w aktywności mózgu u osób ze zdiagnozowanym alkoholizmem. Jednak badani studenci pili alkohol w nadmiarze tylko okazjonalnie i nie spełniali jeszcze kryteriów choroby alkoholowej, zaznaczają autorzy pracy.

Ich zdaniem zmiany aktywności mózgu u młodych osób, którym zdarza się upijać w krótkim czasie, mogą wskazywać na zmniejszone zdolności reagowania na bodźce zewnętrzne i potencjalne trudności w przetwarzaniu informacji. To mogą być wczesne oznaki uszkodzenia mózgu pod wpływem alkoholu, podkreślają.

“Zaobserwowane przez nas zmiany mogą mieć związek ze szczególnie szkodliwym wpływem alkoholu na młode mózgi, które wciąż się rozwijają – prawdopodobnie z tym, że opóźnia on proces dojrzewania mózgu” – komentuje Lopez-Caneda.

Autorzy pracy zaznaczają, że niezbędne są dalsze badania, które pozwolą zweryfikować związek między piciem na akord a zmienioną aktywnością mózgu i jego potencjalnym uszkodzeniem. Jednak już teraz wydaje się, że upijanie się w krótkim czasie ma namacalny szkodliwy wpływ na mózgi młodych ludzi. Dlatego Lopez-Caneda uważa, że dobrze by było, gdyby instytucje odpowiedzialne za edukację oraz za zdrowie publiczne próbowały podjąć działania zmierzające do zmniejszenia ryzykownego picia alkoholu wśród młodych osób. (PAP)

jjj/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020