27.02.2020
PL EN
28.09.2017 aktualizacja 28.09.2017

W październiku Ogólnopolskie Dni Kariery i Mobilności dla naukowców

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Skąd pozyskać granty na badania, jak przygotować CV i dokumenty aplikacyjne, jak nawiązać współpracę z biznesem? Tego dowiedzą się naukowcy, którzy wezmą udział w Ogólnopolskich Dniach Kariery i Mobilności. W połowie października odbędą się one w Krakowie, Gliwicach, Katowicach, Poznaniu, Łodzi i Warszawie.

Bezpłatne wydarzenie odbędzie się między 10 a 12 października w Krakowie; 17 października w Gliwicach oraz 18-19 października w Katowicach; między 18 a 20 października w Poznaniu; między 23 a 25 października w Łodzi i między 24 a 26 października w Warszawie.

"Klucz do udanej kariery naukowej to: mobilność, interdyscyplinarność i międzysektorowość" – mówi Anna Wiśniewska z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, która koordynuje przebieg wydarzenia. "Dni Kariery i Mobilności przybliżą młodym naukowcom korzyści wynikające ze świadomego projektowania drogi zawodowej uwzględniającej te trzy elementy" – podsumowuje.

Scenariusz wydarzenia we wszystkich miastach będzie wyglądał podobnie. Pierwszego dnia uczestnicy zapoznają się z ofertą polskich i międzynarodowych grantów. Drugi dzień, pod hasłem "Nauka, kariera, biznes", przybliży im możliwości i korzyści wynikające ze współpracy z sektorem prywatnym. Natomiast trzeciego dnia odbędą się warsztaty, na których młodzi naukowcy będą mogli wzmocnić kompetencje niezbędne w pracy badacza oraz w rozwoju kariery naukowej. Aby wziąć udział w prezentacjach i warsztatach, wystarczy się zarejestrować na stronach wydarzeń w wybranym mieście. Są one dostępne na stronie: projektnaukowiec.pl. 

Organizatorzy liczą na to, że bardziej doświadczeni koledzy i specjaliści różnych dziedzin zainspirują wielu młodych naukowców do uważnego planowania własnej kariery. Jeden z ambasadorów projektu, dr Radosław Zawiski z Politechniki Śląskiej, który obecnie realizuje badania w dziedzinie automatyki i robotyki na uniwersytecie w Leeds, zachęca do korzystania z rad innych naukowców.

"W moim rozwoju zawodowym bardzo ważne było to, aby znaleźć odpowiedniego mentora. Osobę, która będzie mnie wspierała w badaniach, pokaże drogę, którą można iść w nauce" – mówi dr Zawiski.

"Spotkania z ludźmi, np. podczas dni kariery, są bardzo pomocne w świadomym planowaniu kariery. W bezpośrednim kontakcie łatwiej jest zapytać o coś, o co trudno byłoby zapytać w mailu czy na konferencji. Wysokie tytuły naukowe często paraliżują młodych naukowców, a podczas bezpośrednich, mniej formalnych spotkań zmniejsza się dystans" - podkreśla Joanna Bosiacka-Kniat z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Młodzi naukowcy - podczas spotkań - będą mogli wyrazić opinię na temat możliwości rozwoju kariery naukowej, wypełniając ankietę, która będzie dostępna na stronach wydarzeń. Podsumowanie jej wyników pojawi się w raporcie, który organizatorzy przedstawią Komisji Europejskiej i polskim instytucjom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki naukowej.

W ramach informacyjno-edukacyjnej kampanii w grudniu w Warszawie odbędzie się także seminarium dla instytucji z logo „HR Excellence in Research” działających w sektorze B+R (Badania i Rozwój), zatrudniających naukowców oraz finansujących badania. Spotkanie ma być okazją do dyskusji na temat poprawy warunków pracy dla naukowców w polskich instytucjach

Dni Kariery i Mobilności zainicjowała polska sieć Euraxess, która wspiera międzynarodową mobilność i karierę polskich naukowców w Europie. Zespół projektowy tworzą również: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Science PR, firma wyspecjalizowana w promocji nauki. Konsorcjum, pod kierunkiem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, pozyskało na ten cel 85 tys. euro z unijnego programu ramowego Horyzont 2020.

PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

ekr/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020