25.02.2020
PL EN
18.10.2017 aktualizacja 18.10.2017

Konkurs dla firm związanych z UW

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Związani z Uniwersytetem Warszawskim (UW) założyciele firm lub innowatorzy mogą do 25 października zgłosić swoją kandydaturę do tytułu Przedsiębiorca Roku 2017. Zwycięzca zostanie przedstawiony podczas Międzynarodowej Konferencji o Przedsiębiorczości.

Zgłaszający się przedsiębiorcy muszą wskazać, jaki wydział UW ukończyli lub gdzie studiują. Wydział Zarządzania oferuje laureatom konkursu możliwość uczestniczenia w wybranych studiach podyplomowych na preferencyjnych warunkach. Firmy będą mogły wykorzystywać uzyskany tytuł do celów promocyjnych. Sylwetki laureatów zostaną zaprezentowane na uniwersyteckich stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

Cenione przez siebie przedsiębiorstwa mogą zgłaszać również pracownicy uniwersytetu. Ważne, by ich założyciel był związany z UW poprzez odbyte lub odbywane studia. Kandydatami w konkursie, obok twórców start-upów, mogą być także autorzy różnego rodzaju innowacji w biznesie, zwłaszcza nastawionych na projekty społeczne.

W kategorii "Master of Business" oceniane będą przedsiębiorstwa, które zostały założone przez studenta lub absolwenta UW, osiągnęły sukces i funkcjonują na rynku minimum 10 lat. Kategoria "Start-up roku UW" przeznaczona jest dla firm istniejących nie krócej niż rok - ale nie dłużej, niż 4 lata. Przynajmniej jeden z założycieli musi być studentem lub absolwentem UW, który obronił tytuł magistra najdalej 3 lata temu. Z tej kategorii wyszczególniona została grupa "Start-up roku Wydziału Zarządzania". W kategorii "Innowacja lub Innowator Roku" rywalizować będą przedsiębiorcy oferujący innowacyjne produkty, rozwiązania. Przedsiębiorstwa istnieją na rynku przynajmniej rok, założone przez studenta lub absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs odbywa się po raz pierwszy i ma wzmocnić współpracę akademicką z otoczeniem biznesowym uczelni oraz promować innowacyjnych, polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych najmłodszych. Jego organizatorom zależy na wsparciu szczególnie tych przedsiębiorców, którzy w podejmowanych przez siebie wyzwaniach nie pozostają obojętni na innych. Dlatego duże znaczenie ma kategoria "Przedsiębiorca społeczny".

Jak podkreśliła prof. Beata Glinka, prodziekan Wydziału Zarządzania UW ds. Nauki, uniwersytet to miejsce, w którym powstaje wiele bardzo dobrych pomysłów biznesowych - Wydział Zarządzania UW uznał, że warto je zidentyfikować i pokazać szerszej społeczności w Uniwersytecie i poza nim. Konkurs, objęty patronatem Dziekana Wydziału Zarządzania UW, prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka, to inicjatywa Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW oraz Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii.

Międzynarodowa konferencja o przedsiębiorczości (4th International Conference on Entrepreneurship), podczas której zostaną ogłoszeni zwycięzcy konkursu, odbędzie się na Wydziale Zarządzania w dniach 16-17 listopada.

Zgłoszenia na konkurs i dodatkowe informacje na stronie: http://przedsiebiorcyuw.pl

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

kol/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020