15.12.2018
PL EN
24.10.2017 aktualizacja 24.10.2017

Profesor Rolf Fieguth doktorem honoris causa UAM

Rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki (L), profesor Rolf Fieguth (C) i prof. dr hab. Krzysztof Trybuś (P) podczas uroczystości. Zachodnioeuropejski slawista i polonista, badacz i znawca literatury polskiej prof. Rolf Fieguth otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk 23.10.2017 Rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki (L), profesor Rolf Fieguth (C) i prof. dr hab. Krzysztof Trybuś (P) podczas uroczystości. Zachodnioeuropejski slawista i polonista, badacz i znawca literatury polskiej prof. Rolf Fieguth otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk 23.10.2017

Profesor Rolf Fieguth odebrał w poniedziałek tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Niemiecki uczony uznawany jest za jednego z najwybitniejszych zachodnioeuropejskich slawistów, a także badaczy i znawców literatury polskiej.

Decyzję o przyznaniu naukowcowi najwyższej godności akademickiej Senat UAM podjął pod koniec czerwca na wniosek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

„Symboliczne przyjęcie do społeczności akademickiej jest wyrazem wielkiego uznania dla działalności znakomitego humanisty, który dziesiątki lat swej pracy naukowej poświęcił badaniom nad literaturą polską, rozsławiając w świecie dokonania romantycznych wieszczów - wśród nich Adama Mickiewicza, patrona naszego Uniwersytetu - oraz największych twórców polskiej literatury współczesnej, przyswajając humanistyce europejskiej najbardziej znaczące osiągnięcia rodzimych teoretyków literatury" - podkreślił rektor UAM prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki.

„Profesor Rolf Fieguth jest nie tylko jednym z najwybitniejszych zagranicznych polonistów, jest także wytrwałym ambasadorem polskiej kultury, także jako tłumacz i popularyzator jej najwspanialszych literackich osiągnięć. Jego wieloletnia współpraca z poznańską polonistyką przydała blasku wielu osiągnięciom Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej i całemu uniwersytetowi" - dodał.

Prof. Rolf Fieguth urodził się w 1941 roku w Berlinie. Odbył wszechstronne studia na uniwersytetach w Berlinie Zachodnim i Monachium. Specjalizował się w zakresie polonistyki, ale sprawnie porusza się w wielu filologiach narodowych i licznych dyscyplinach dodatkowych. Tytuł naukowy doktora otrzymał za rozprawę poświęconą „Dziadom wileńsko-kowieńskim Adama Mickiewicza", po czym pracował przez kilkanaście lat na Uniwersytecie w Konstancji. Po rocznym pobycie stypendialnym w Polsce, upowszechniał w Niemczech wiedzę o polskiej literaturoznawczej szkole strukturalnej, która w latach 60. i 70. przeżywała swoją złotą epokę. Po habilitacji w 1976 roku pracował jeszcze kilka lat w Konstancji, po czym został wykładowcą polonistyki w Amsterdamie oraz w Berlinie Zachodnim. Od 1983 roku, już jako profesor zwyczajny, związany był z Uniwersytetem w szwajcarskim Fryburgu.

„W swojej ojczyźnie znany jest powszechniej jako wybitny tłumacz kanonu literatury polskiej i jej świetny edytor. Należał do zespołu, który opracował trzynastotomowe wydanie pism Witolda Gombrowicza, gdzie dokonał m.in. kongenialnego przekładu powieści +Trans-Atlantyk+, uznawanej wcześniej za nieprzekładalną z powodu obecnej w niej stylizacji na pamiętniki sarmackie. Z równym uznaniem wypada myśleć o przekładach liryki Cypriana Kamila Norwida, niewątpliwie stawiającej podobne wymagania tłumaczowi" - mówił dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz.

„Czytelniczki i czytelnicy niemieccy mogli dzięki niemu ponadto poznawać dzieła Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Wacława Berenta, Bolesława Leśmiana i wielu innych, których wydania opatrywał starannymi komentarzami i kompetentnymi przedmowami. Zawsze uważnie śledził dzieje i reguły recepcji polskiej literatury w Niemczech, świetnie wyczuwając zmieniające się potrzeby czytelnicze, podsycając zainteresowanie polską kulturą licznymi publikacjami" - podkreślił dziekan.

Jak dodał, prof. Fieguth ogłosił drukiem niemal 200 artykułów naukowych, w tym wiele w języku polskim, ale także m.in. po rosyjsku i włosku. Pięć książek prof. Fiegutha zostało wydanych także po polsku, w tym „Poezja w fazie krytycznej" (2000), „Rozpierzchłe gałązki. Cykliczne i skojarzeniowe formy kompozycyjne w twórczości Adama Mickiewicza" (polskie wyd. 2002), czy „Gombrowicz z niemiecką gębą i inne szkice komparatystyczne" (2011).

Osiągnięcia naukowe prof. Fiegutha zostały docenione przez poznański uniwersytet już wcześniej: w 2009 roku profesor otrzymał Medal za Zasługi dla UAM. W roku 2001 Fieguth otrzymał także nagrodę polskiego Pen Clubu, w 2010 został doktorem honorowym Uniwersytetu Opolskiego, członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności, oraz członkiem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Prof. Rolf Fieguth dołączył do grona 138 doktorów honorowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wśród laureatów tej najwyższej godności akademickiej są m.in. Jan Paweł II, Ignacy Mościcki, Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Maria Skłodowska-Curie oraz Javier Solana, Gustaw Herling-Grudziński, Jan Nowak-Jeziorański i Al Gore. (PAP)

autor: Anna Jowsa

ajw/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2018