22.02.2020
PL EN
08.05.2019 aktualizacja 08.05.2019

Ponad 2,7 mln euro na ochronę gadów i płazów, m.in. w woj. warmińsko-mazurskim

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Ponad 2,7 mln euro zostanie przeznaczonych na ochronę płazów i gadów w Warmińsko-mazurskiem i Lubuskiem oraz na duńskiej wyspie Skaro. Projekt, dofinansowany z unijnego programu LIFE, przewiduje m.in. odtworzenie siedlisk lęgowych żółwia błotnego i budowę zimowych kryjówek dla kumaka nizinnego.

Jak poinformowała PAP dr Anna Krzysztofiak z zaangażowanego w projekt stowarzyszenia "Człowiek i Przyroda", celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia płazów i gadów w pięciu obszarach Natura 2000: mazurskiej ostoi żółwia Baranowo, ostoi piskiej, Puszczy Rominckiej, ujściu rzeki Ilanki oraz Sydfynske Ohav w Danii. Działania ochronne obejmą głównie populacje żółwia błotnego (Emys orbicularis) i kumaka nizinnego (Bombina bombina).

Są to nie tylko gatunki uznane za zagrożone, ale również tzw. gatunki parasolowe. Oznacza to, że działania ochronne wobec nich pośrednio przyczyniają się również do ochrony innych gatunków występujących w danym środowisku.

Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2023 r. Wybrano już wykonawców części zaplanowanych działań, a także wykonano pierwsze prace przy odtwarzaniu siedlisk lęgowych żółwia błotnego w mazurskiej gminie Mikołajki.

Zdaniem dr Krzysztofiak po raz pierwszy w tego typu działaniach nie skupiono się jedynie na poprawie warunków w miejscach rozrodu płazów, ale zaplanowano również budowę dla nich kryjówek, w których będą mogły przetrwać zimę. Miejsca hibernacji będą przypominać system małych jaskiń, zbudowanych z kamieni w zagłębieniach ziemi. Mają zapewnić kumakom schronienie przed drapieżnikami i odpowiednią temperaturę w zimie.

Projekt zakłada również m.in. rewitalizację kilkudziesięciu oczek wodnych dla płazów oraz siedlisk żółwia błotnego na Warmii i Mazurach, budowę progu piętrzącego w Nowych Sadach i przepustów pod drogami dla drobnych zwierząt kręgowych, a także odtworzenie duńskiej populacji kumaka nizinnego.

Całkowity koszt projektu sięga 2,77 mln euro, z czego 60 proc. pokrywa Komisja Europejska, a resztę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz współbeneficjenci. Beneficjentem koordynującym projekt jest woj. warmińsko-mazurskie, a zarządzającym stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda".(PAP)

autor: Marcin Boguszewski

mbo/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020