26.05.2020
PL EN
09.05.2019 aktualizacja 10.05.2019

Zmarł prof. Roman Kaliszan, b. rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

źródło: GUM źródło: GUM

W czwartek 9 maja zmarł prof. Roman Kaliszan, były rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Poinformowała o tym rzeczniczka prasowa uczelni.

Prof. Kaliszan (ur. 1945) był specjalistą z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej. Stworzył nowy w skali światowej, oryginalny kierunek badawczy: analizę ilościowych zależności struktura-retencja (QSRR). Międzynarodowe uznanie przyniosła mu również aktywność na polu analizy farmaceutycznej, bioanalizy, chemii analitycznej oraz zastosowania zaawansowanych metod obliczeniowych do analizy danych biologicznych i analitycznych.

Był rektorem (2005-2008) i prorektorem Akademii Medycznej w Gdańsku, a także prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego i kierownikiem Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki.

Prof. Kaliszan był aktywnym naukowcem i organizatorem - należał do wielu gremiów naukowych oraz branżowych. Był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, a także m.in. Rady Naukowej Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP czy Komisji Farmakopei Polskiej. W latach 2001-2011 był konsultantem krajowym ds. analityki farmaceutycznej.

Wyrazem uznania międzynarodowego dla osiągnięć prof. Kaliszana było jego członkostwo m.in. w ScanBalt Academy of the Baltic Sea Region University Network (BSRUN), Akademii Nauk i Sztuki Wojwodiny Serbia (VANU).

Roman Kaliszan był też autorem i współautorem 35 książek, ponad 300 artykułów oryginalnych opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac w innych czasopismach. Wypromował 21 doktorów. Uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Został laureat wielu nagród naukowych, w tym Nagrody Tswetta-Nernsta Europejskiego Towarzystwa Nauk Separacyjnych (EuSSS) w 2018 r., Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe (dwukrotnie), Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza, Nagrody Naukowej Ministra Edukacji Narodowej.

Był kawalerem m.in. Krzyża Komandorskiego, Oficerskiego i Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej. (PAP)

zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020