01.06.2020
PL EN
13.05.2019 aktualizacja 13.05.2019

O migracji w języku, literaturze i kulturze na konferencji naukowej w Łodzi

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Obecny kryzys migracyjny odcisnął piętno na współczesnym postrzeganiu zjawiska migracji. To zagadnienie towarzyszy jednak ludzkości od początku dziejów, przyczyniając się do rozwoju cywilizacji oraz społeczeństw. O migracji w języku, literaturze i kulturze dyskutować będą studenci i doktoranci na konferencji, która 18 maja odbędzie się w Łodzi.

Zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Migracja w Języku, Literaturze i Kulturze” to pomysł Koła Naukowego Germanistów "Mehr Licht!", działającego przy Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

„Jako germaniści jesteśmy szczególnie wyczuleni na tematy, które bezpośrednio wpływają na życie oraz sytuację polityczno-społeczną naszych zachodnich sąsiadów. Już od wielu lat społeczeństwo niemieckie jest wielokulturowe, co widoczne jest nie tylko +na ulicy+ czy w życiu codziennym, ale również w literaturze, kulturze oraz w ogromnej mierze w języku” - mówi PAP współorganizatorka konferencji Maria Migodzińska z KNG „Mehr Licht!”.

Jak podkreśla, w ostatnich latach Niemcy musieli również stawić czoła kryzysowi migracyjnemu, który komentowany jest bardzo szeroko przez społeczeństwo w kraju oraz w całej Unii Europejskiej. Z podobną problematyką borykają się również inne kraje Europy.

„Uznaliśmy, że temat ten pozwoli nam wzbudzić ciekawą dyskusję i podkreślić wagę tego zagadnienia. Należy bowiem pamiętać, że migracja niesie ze sobą wiele pozytywnych skutków oraz bogactwo kulturowe, które nie sposób osiągnąć zamykając się na inne narodowości” - zaznaczyła Migodzińska.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, bowiem zagadnienie migracji widoczne jest w różnych obszarach życia. Studenci i doktoranci będą więc dyskutować o migracji m.in. z perspektywy ekonomicznej, społecznej i politycznej. Pojawią się także tematy typowo literaturoznawcze i językoznawcze opisujące motyw migracji przedstawiony oczyma różnych twórców, jej wpływ na rozwój języków czy językowy obraz migracji.

„Z zagadnieniem migracji możemy spotkać się w literaturze migracyjnej czy też u twórców piszących w językach obcych. Często w dziełach literackich spotkamy się również z różnorakim przedstawieniem obrazu migrantów” - powiedziała Migodzińska.

Jak zaznaczyła, podobnie sytuacja wygląda w obszarze kultury, gdzie można dyskutować na temat stereotypów czy też problemów adaptacyjnych w nowym środowisku.

Jej zdaniem należy jednak pamiętać, że migracja ma także niezwykły wpływ na rozwój języków. Od setek lub tysięcy lat różne języki nakładają się na siebie, łączą się ze sobą, w wyniku czego niektóre z nich rozkwitają, a inne znikają na zawsze.

„Poprzez migrację do języków trafiają też słowa pochodzące z innych kręgów kulturowych, a więc różnego rodzaju zapożyczenia czy też wyrazy obce. Wreszcie ogromnym obszarem, na który warto zwrócić uwagę jest językowy obraz migracji. W jaki sposób wyrażamy nasz stosunek do innych narodowości? Czy możemy mówić o +mowie nienawiści+, a jeśli tak, to jakimi środkami językowymi jest ona wyrażana?” - dodała Maria Migodzińska.

Prelegentami podczas konferencji będą studenci oraz doktoranci reprezentujący różne kierunki studiów: od prawa poprzez ekonomię, administrację, geografię, po różne filologie m.in. germańską, hiszpańską czy rosyjską.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Migracja w Języku, Literaturze i Kulturze” odbędzie się 18 maja na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

PAP - Nauka w Polsce

szu/

Copyright © Fundacja PAP 2020