31.05.2020
PL EN
05.06.2019 aktualizacja 05.06.2019

I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych rusza w Łodzi

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Sposoby zarządzania bibliotekami szkół wyższych i ich funkcjonowanie w świetle nowego prawa o szkolnictwie wyższym – to niektóre tematy omawiane przez bibliotekarzy z całej Polski na I Kongresie Bibliotek Szkół Wyższych, który w dniach 12-14 czerwca odbędzie się w Łodzi.

Celem Kongresu jest integracja środowiska bibliotekarzy szkół wyższych, stworzenie szerokiego forum wymiany doświadczeń na najbardziej aktualne i istotne tematy, a także wskazanie obszarów i możliwości współpracy – zapowiadają organizatorzy.

Obrady i spotkania będą odbywać się w dwóch miejscach: na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filologiczny) i na Politechnice Łódzkiej (Instytut Fizyki).

Jak informuje PAP Elżbieta Luzińska, zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, wśród zagadnień omawianych na Kongresie znajdą się sposoby zarządzania bibliotekami szkół wyższych, a także ich funkcjonowanie w świetle nowego prawa o szkolnictwie wyższym, w tym zagadnienia związane z regulacjami wewnętrznymi w uczelniach, kryteriami awansowania i oceną pracowników.

Przedstawiciele uczelnianych bibliotek dyskutować będą także o dostępie do szybkiej i efektywnej informacji, oczekiwaniach użytkowników oraz o wyzwaniach dla bibliotek szkół wyższych wobec idei otwartej nauki i związanych z tym aspektach prawnych.

Nie zabraknie też dyskusji o przyszłości bibliotek szkół wyższych – nowych grupach odbiorców, usługach i obszarach współpracy. Obradom towarzyszyć będą merytoryczne warsztaty z zakresu prawa autorskiego, promocji czy twórczej realizacji bibliotekarskich pomysłów.

Organizatorami I Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych są: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, grupa Wyższych Szkół Bankowych oraz Stowarzyszenie EBIB.

Więcej informacji na temat Kongresu można znaleźć na stronie: https://1kbsw.p.lodz.pl/.

PAP - Nauka w Polsce

szu/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020