22.10.2019
PL EN
19.06.2019 aktualizacja 19.06.2019

KE obchodzi 30. rocznicę programu promującego europeistykę na uczelniach

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Komisja Europejska obchodzi 30. rocznicę programu "Jean Monnet", który promuje europeistykę na uczelniach na całym świecie. W ciągu ostatnich 20 lat dzięki niemu udzielono wsparcia ponad tysiącowi uczelni w około 100 krajach świata.

Program "Jean Monnet" – nazwany tak od imienia i nazwiska jednego z ojców założycieli Unii Europejskiej – jest częścią europejskiego programu Erasmus+ na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Jego celem jest promowanie doskonałości nauczania na tematy dotyczące Unii Europejskiej na poziomie szkolnictwa wyższego na całym świecie, a także budowania relacji między środowiskiem akademickim, badaczami i politykami. W latach 1989–2019 w ramach "Jean Monnet" udzielono wsparcia ponad tysiącowi uczelni w około 100 krajach, co umożliwiło im oferowanie w ramach programów nauczania zajęć z zakresu europeistyki. Obecnie z oferty tej co roku korzysta 300 tys. studentów.

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics był we wtorek gospodarzem konferencji wysokiego szczebla zorganizowanej w celu uczczenia 30 lat działań propagujących doskonałość w nauczaniu i badaniach na temat UE.

"30-lecie działań +Jean Monnet+ przypada w czasie, gdy są one bardziej potrzebne niż kiedykolwiek dotąd. Pozwalają budować wiedzę, która umacnia Unię Europejską i zwiększa zrozumienie integracji europejskiej, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Kolejnym krokiem jest rozszerzenie tych działań na szkoły. Nauka o Unii Europejskiej od najmłodszych lat pomoże wzmocnić pozycję młodych ludzi, by stali się świadomymi obywatelami Unii Europejskiej, zaangażowanymi w procesy demokratyczne, które kształtują jej przyszłość" - mówił Navracsics.

Co roku w ramach programu "Jean Monnet" finansowanych jest ponad 250 nowych projektów, w które zaangażowanych jest około 9 tys. wykładowców uniwersyteckich oraz wiele innych osób i instytucji. Do tej pory wsparcie otrzymało ponad 5 tys. takich inicjatyw. W 2018 r. 60 proc. spośród 1300 wniosków o dotacje pochodziło z krajów spoza Unii Europejskiej.

Od początku realizacji tej inicjatywy w 1989 r. umożliwiła ona opracowanie tysięcy publikacji badawczych poświęconych studiom na tematy europejskie obejmujące szereg dziedzin i obszarów polityki, takich jak prawo europejskie, historia integracji europejskiej, innowacje, zatrudnienie, obrona, migracja, opieka zdrowotna, energia, transport i działania w dziedzinie klimatu.

Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca przyszłego programu Erasmus (na lata 2021–2027) przewiduje rozszerzenie programu "Jean Monnet" na inne sektory kształcenia, w szczególności na szkoły.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ ulb/ kar/

Copyright © Fundacja PAP 2019