20.10.2019
PL EN
10.07.2019 aktualizacja 10.07.2019

Podatność na działanie metylortęci zależy od predyspozycji genetycznych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Ekspozycja na zbyt wysoki poziom metylortęci może szkodliwie wpływać na neurorozwój dzieci, zwłaszcza w okresie prenatalnym. Badania wskazują, że blisko 30 proc. dzieci posiada wariant genetyczny zwiększający podatność na negatywne działanie tego związku - informuje "American Journal of Epidemiology".

Wcześniejsze analizy wskazywały, że rezultat działania metylortęci może zależeć od predyspozycji genetycznych. W grupie 1127 dzieci zauważono, że cztery warianty genetyczne (polimorfizmy) były związane z większym wpływem metylortęci na rozwój poznawczy.

Obecnie naukowcy z Instytutu Zdrowia Globalnego w Barcelonie (ISGlobal) we współpracy z Harvard T.H. Chan School of Public Health and i Uniwersytetem w Bristolu przyjrzeli się dokładniej danym dotyczącym poprzednio badanej grupy i dodatkowo 1045 dzieci z Wielkiej Brytanii.

Wykryto ponad 240 polimorfizmów, należących do czterech szlaków sygnalizacyjnych, które wpływają na neurorozwój i neurotoksyczność.

Badacze sprawdzali stężenie metylortęci w próbkach krwi pępowinowej oraz mierzyli iloraz inteligencji dzieci w wieku ośmiu lat. Pod uwagę wzięto także status społeczno-ekonomiczny matek oraz ilość spożywanych przez nie i przez dzieci ryb i owoców morza (głównego źródła metylortęci, ale także korzystnych kwasów tłuszczowych).

Średnie stężenie metylortęci w krwi pępowinowej było niewielkie (2.7ug/ml), co odzwierciedla małe spożycie ryb i owoców morza w Wielkiej Brytanii. Choć u większości dzieci nie zaobserwowano zależności pomiędzy stężeniem metylortęci a ilorazem inteligencji, w przypadku dzieci z polimorfizmami w obrębie określonych genów odnotowano niższe IQ. Wskazuje to, że predyspozycje genetyczne mają związek z poziomem neurotoksyczności tego związku.

Trzy z polomorfizmów mających związek z neurotoksycznością metylortęci zidentyfikowano obecnie, a dwa podczas poprzednich badań przeprowadzonych przez ten sam zespół naukowców. Jeden z nich okazał się być związany z receptorem progesteronu, hormonu płciowego wykazującego działanie neuroochronne. Jeśli funkcjonowanie tego receptora jest osłabione, pozytywne działanie progesteronu może znacznie się zmniejszać.

"Ten wariant genetyczny może być obecny u blisko 30 proc. dzieci w populacji ogólnej, co oznacza, że są one bardziej podatne na negatywny wpływ prenatalnej ekspozycji na metylortęć, nawet przy jej stosunkowo niskim stężeniu" - podsumowują autorzy.

Publikację można znaleźć tutaj: https://doi.org/10.1093/aje/kwz156

(PAP)

koc/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019