07.07.2020
PL EN
07.07.2019 aktualizacja 07.07.2019

Gowin: na nową kadencję dalsze wdrażanie Ustawy 2.0 i reforma PAN

Prezes Porozumienia, wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin przemawia w drugim dniu Konwencji Programowej PiS i Zjednoczonej Prawicy "Myśląc: Polska 2019". Fot. PAP/Andrzej Grygiel 06.07.2019 Prezes Porozumienia, wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin przemawia w drugim dniu Konwencji Programowej PiS i Zjednoczonej Prawicy "Myśląc: Polska 2019". Fot. PAP/Andrzej Grygiel 06.07.2019

Dalsze mądre wdrażanie tzw. Ustawy 2.0, reforma PAN, a także aktywniejszy udział w programie ramowym Horyzont Europa, to cele dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na nową kadencję – mówił na konwencji programowej PiS obecny szef resortu Jarosław Gowin.

W Katowicach od piątku trwa trzydniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy "Myśląc: Polska". Zaplanowano kilkanaście sesji plenarnych i kilkadziesiąt paneli eksperckich. Konwencja ma podsumować dotychczasowe działania rządu i wypracować podstawy do stworzenia programu wyborczego partii.

W wystąpieniu podczas sobotniej sesji konwencji poświęconej edukacji i sportowi wicepremier Gowin ocenił, że dyskusja o edukacji ma kluczowe znaczenie dla przyszłości narodu. Jak mówił, na proces edukacji trzeba patrzeć jako na całość – od przedszkola po kształcenie doktorantów. Dlatego w następnej kadencji rządu większy wysiłek powinien być skierowany na korelację działania resortów nauki i edukacji.

Szef MNiSW uściślił, że w obecnej kadencji oba te resorty koncentrowały się na realizacji fundamentalnych zmian w zakresie swoich kompetencji. W tym kontekście wskazał m.in., że wydłużenie liceum jest kluczowe z perspektywy przygotowania maturzystów.

Relacjonując dotychczasową reformę świata nauki, Gowin przypomniał, że u jej podstaw legło zaufanie do tego środowiska, co przełożyło się na zwiększenie autonomii uczelni, m.in. organizacyjnej i finansowej. Podkreślił też, że znaczny wysiłek jego ministerstwo poświęciło budowaniu pomostów między nauką i biznesem zastrzegając, że starano się zachować przy tym "zdrowy balans" między naukami technicznymi, stosowanymi, a pozostałą częścią środowiska.

"Jest jasne, że cywilizacyjny rozwój Polski i wzrost (…) wymagają, żeby ściślej skorelować funkcjonowanie uczelni, zwłaszcza technicznych z gospodarką, ale naród musi rozwijać się w sposób integralny, całościowy, a to oznacza, że równie ważne są te obszary badań naukowych, które nie przekładają się na wzrost gospodarczy, ale które budują kapitał społeczny i tożsamość narodową" – mówił wicepremier.

Zapowiedział, że nacisk w kolejnej kadencji chciałby położyć na "mądre wdrażanie ustawy (tzw. Ustawy 2.0 – przyp. PAP)". "Monitorujemy zarówno w ministerstwie, jak i poprzez kontynuację dialogu ze środowiskiem akademickim proces wdrażania ustawy. Jestem przekonany, widać to po pierwszych miesiącach działania, że wszystkie jej filary sprawdzają się właściwie" – ocenił

"Natomiast na pewno tak duża ustawa będzie wymagała doprecyzowywania, dokręcania pewnych pokręteł, żeby to funkcjonowało sprawnie" – zdiagnozował.

Według Gowina drugim wyzwaniem będzie reforma Polskiej Akademii Nauk. Jak mówił szef MNiSW, w tej kadencji resort oczekiwał, aby to z wnętrza samej Akademii wyszły propozycje jej postulowanego kształtu. "Niestety nie doczekaliśmy się tego. Widać, że środowisko Akademii jest wewnętrznie mocno podzielone co do tego, jak wyobraża sobie własną przyszłość" – uznał wicepremier.

"Tam zgromadzonych jest wielu wybitnych uczonych – nie możemy pozwolić na dalszą marginalizację Polskiej Akademii Nauk" – zastrzegł. "Gwarantuję, że będzie to również w dialogu ze środowiskiem naukowym. Na pewno w nowej kadencji przygotujemy nową ustawę, która na nowo zdefiniuje zadania i misję PAN" – zapowiedział.

Kolejne zadania będą wiązały się z nowym unijnym programem ramowym na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa. Minister nauki przypomniał, że Polska od momentu wejścia do UE jest płatnikiem netto w tym obszarze. "Wpłaciliśmy już przeszło 7 miliardów więcej z polskiego budżetu na badania prowadzone w ramach UE, niż odzyskaliśmy" – wyjaśnił Gowin.

Za pierwsze pozytywne przejawy w tym zakresie uznał to, że niedawno po raz pierwszy polscy naukowcy wygrali znaczne granty w konkursie Teaming (projekty koordynowane przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Instytut Technologii – PAP), a także, że pięć polskich uniwersytetów znalazło się w gronie laureatów unijnego konkursu "European Universities".

"W nadchodzących czterech latach trzeba skoncentrować wysiłki – świata akademickiego, ale również polskiego rządu, przez działania ministerstwa, przez działanie naszych agend, choćby w Brukseli, abyśmy wreszcie zaczęli więcej z tego europejskiego funduszu czerpać, niż do niego wkładamy" – zaznaczył w Katowicach Gowin.(PAP)

Autor: Mateusz Babak

mtb/ joz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020