24.02.2020
PL EN
02.12.2019 aktualizacja 02.12.2019

Amerykańskie dzieci coraz rzadziej dławią się małymi przedmiotami

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

W ostatnich 50 latach w USA liczba zgonów dzieci z powodu zadławienia małymi przedmiotami spadła o 75 proc. – informuje pismo „JAMA”.

Zadławienie to zamknięcie dróg oddechowych przez ciało obce. W przypadku małych dzieci częstą przyczyną jest połknięcie małego przedmiotu czy zakrztuszenie pokarmem.

Analizę danych z lat 1968 - 2017 przeprowadzili specjaliści z Ann & Robert H. Lurie Children`s Hospital w Chicago. Jak się okazało, liczba zgonów dzieci z powodu zadławienia małymi przedmiotami spadła w tym okresie o 75 proc. Znaczącą rolę w tak dużym spadku liczby zgonów mogły odegrać różnego rodzaju regulacje dotyczące ryzyka zadławienia wprowadzone w ciągu ostatnich 50 lat (chociaż projekt badania nie pozwala ustalić bezpośredniego związku przyczynowego).

W efekcie na opakowaniach i naklejkach pojawiają się ostrzeżenia „produkt zawiera małe części”, w USA nie można kupić jajek – niespodzianek z małymi składanymi zabawkami, plastikowe skuwki od jednorazowych długopisów mają otwory przepuszczające powietrze a cały nakład pisma pediatrycznego, które zalecało podawanie niemowlętom surowej marchewki poszedł na przemiał. Mimo wszystko 184 dzieci w USA zmarło z powodu zadławienia w roku 2017.

„Chociaż z biegiem lat obserwujemy znaczny postęp w zmniejszaniu liczby przypadków zadławienia u dzieci, musimy zrobić więcej, aby zapewnić bezpieczeństwo małym dzieciom - powiedziała autorka badania, dr Jennifer Lavin z Ann & Robert H. Lurie Children`s Hospital w Chicago. - Wzywamy rodziców do zachowania szczególnej ostrożności i trzymania małych przedmiotów z dala od dzieci poniżej 3 lat, szczególnie, gdy starsze rodzeństwo bawi się zabawkami, których małe części stwarzają ryzyko zadławienia młodszych dzieci”.

Wprowadzona w roku 1969 ustawa Child Protection and Toy Safety Act stworzyła podstawy do zakazu sprzedaży przeznaczonych dla dzieci poniżej 3 roku życia produktów, które zawierałyby części mniejsze niż drogi oddechowe dziecka (lub części mieszczące się w cylindrze testowym). Zakaz ten został wprowadzony w życie w roku 1979. W 1994 roku zaostrzono wymogi dotyczące etykiet ostrzegających o zagrożeniach na zabawkach, a przepisy dotyczące małych części zostały zaostrzone.

”W latach 90. nastąpił znaczny spadek liczby zadławień dzieci w wieku poniżej 3 lat - mówi dr Lavin. - Wydaje się, że prawodawstwo dotyczące etykiet ostrzegawczych zdecydowanie się przydało. Konieczne są dalsze wysiłki na szczeblu krajowym, aby jeszcze bardziej zwiększyć skuteczność eliminacji zgonów w wyniku zadławienia się u małych dzieci".

Dr Lavin i współpracownicy podkreślają potrzebę ponownego przemyślenia projektu cylindra testowego, biorąc pod uwagę, że 23 proc. śmiertelnych zadławień spowodowanych małymi przedmiotami przypada na obiekty, które przeszły obowiązujący obecnie test. (PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020