03.06.2020
PL EN
11.01.2020 aktualizacja 11.01.2020

Konkurs PFRON, m.in. dla instytucji naukowych - wnioski do 21 stycznia

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Do 21 stycznia instytucje naukowe mogą się ubiegać o dofinansowanie w ramach konkursu "Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji" PFRON. Pieniądze można uzyskać na badania, ekspertyzy i analizy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Do konkursu mogą przystąpić uczelnie i instytuty badawcze, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, a także inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie niepełnosprawności, edukacji, kultury, różnorodności społecznej i kulturowej.

"Badania nad niepełnosprawnością w obszarze kultury i edukacji przyczyniają się do wypracowania rozwiązań wspierających codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, ich aktywizację zawodową i społeczną. Dlatego szczególnie wspieramy te projekty badawcze, które łamią stereotypy, uwrażliwiają na potrzeby osób niepełnosprawnych i poprawiają ich sytuację na rynku pracy" - podkreśla Krzysztof Michałkiewicz, prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja projektu badawczego dofinansowanego ze środków PFRON musi rozpocząć się najpóźniej 1 lipca 2020 roku i trwać nie dłużej niż 10 miesięcy. Wymagany jest też wkład własny w wysokości min. 5 proc. kosztów z całego projektu.

Na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie PFRON przeznaczy 360 tys. zł. Wnioski można składać do 21 stycznia 2020 do godz. 10:00.

Szczegółowe zasady składania wniosków dostępne są na stronie.

mat/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020