07.04.2020
PL EN
17.02.2020 aktualizacja 17.02.2020

Wykłady otwarte nt. środowiska - od lutego do maja w Warszawie

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Kwestia ochrony i zmian klimatu, usługi środowiskowe, "plastik" przyjazny środowisku i wiele innych tematów poruszą eksperci podczas wykładów otwartych z cyklu "Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce". Tegoroczne spotkania na Kampusie Ochota UW potrwają od lutego do końca maja. Poświęcone są stuleciu ochrony środowiska w Polsce.

Tegoroczny cykl otwartych wykładów pt. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce w 2020 r. poświęcony jest tematowi "Sto lat ochrony środowiska w Polsce. Osiągnięcia – wyzwania – trendy". Wykład inauguracyjny odbędzie się już 20 lutego 2020 r.

Wykłady w semestrze letnim organizuje Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem – inicjator i koordynator Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan).

Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 16.00. w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5a, na Kampusie Ochota UW.

Szczegółowy program spotkań:

 • 27 lutego - prof. dr hab. Maciej Sadowski z Instytutu Ochrony Środowiska - PIB - Badania i ochrona klimatu w niepodległej Polsce
 • 05 marca - dr hab. prof. UW Anna Bartczak z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW - Metody wyceny dóbr i usług środowiskowych
 • 12 marca - dr Wojciech Szymalski, prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju - Strategia adaptacji do zmian klimatu w Warszawie
 • 19 marca - dr hab. Marcin Zych, dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego - Rola ogrodów botanicznych w ochronie przyrody
 • 26 marca - dr Witold Lenart, b. z-ca dyrektora UCBŚ, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW - Polska droga wdrażania procedur oddziaływania na środowisko (OOŚ)
 • 02 kwietnia - prof. Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
 • 16 kwietnia - Filip Piotrowski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk - Polskie Gminy Zero Waste
 • 23 kwietnia - dr hab. Elżbieta Megiel z Wydziału Chemii, Uniwersytet Warszawski - "Plastik" przyjazny środowisku – czy jest na to realna szansa?
 • 07 maja - dr Marta Ostrowska-Chałupa, naczelnik Wydziału Agendy Rozwojowej 2030, Departament Analiz Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju - Realizacja Agendy 2030 w Polsce
 • 14 maja - dr Marcin Stoczkiewicz, prezes Client Earth - Prawna ochrona klimatu a prawa człowieka
 • 21 maja - dr Marcin Gerwin z Center for Climate Assemblies - Panele obywatelskie dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
 • 28 maja - dr Anna Batorczak z UCBŚ - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – perspektywa do 2030. Panel dyskusyjny: dr Anna Kalinowska (UCBŚ) i dr Witold Lenart (UCBŚ). Wkład 30 lat interdyscyplinarnego podejścia do ochrony środowiska w UCBŚ

Nauka w Polsce - PAP

dwo/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020