07.04.2020
PL EN
25.02.2020 aktualizacja 25.02.2020

20 milionów na międzynarodowe projekty CEUS-UNISONO

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Polacy prowadzący badania podstawowe wespół z naukowcami z Polski, Austrii, Czech i Słowenii, otrzymają łącznie 20 mln zł. w konkursie CEUS-UNISONO, organizowanym przez NCN. Badania mogą dotyczyć wszystkich dyscyplin naukowych. Wnioski przyjmowane są do końca roku.

Projekty można realizować we współpracy dwu- lub trójstronnej przez dwa lub trzy lata, a jeśli będzie w nich uczestniczył zespół z Austrii - nawet prze 4 lata. Pierwsze badania ruszą na początku 2021 r.

Zdaniem dyrektora NCN prof. Zbigniewa Błockiego w środkowo-europejskiej kooperacji tkwi duży potencjał.

"Oczywiście ważne jest, aby polscy naukowcy mieli jak najlepsze kontakty z krajami odnoszącymi na polu nauki największe sukcesy, takimi jak USA, Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, ale warto również zacieśniać współpracę z krajami naszego regionu, gdzie istnieje dużo bardzo wartościowych ośrodków naukowych. Liczymy, że w przyszłości do partnerstwa będą dołączać kolejne państwa, szczególnie zależałoby nam na Węgrzech" – mówi prof. Błocki.

CEUS-UNISONO to konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) wspólnie z Austrią (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF), Czechami (Grantová agentura České Republiky, GAČR) oraz Słowenią (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS). Każda z tych agencji oceni wnioski składane w obrębie swojego konkursu krajowego. NCN dokona oceny w ramach konkursu OPUS.

Wniosek o finansowanie można składać tylko w jednej instytucji. Jeśli projekt będą prowadzili badacze z dwóch krajów, to agencją wiodącą będzie ta, która sfinansuje co najmniej 40 proc. wspólnego budżetu. Jeśli badania przeprowadzą zespoły badawcze z trzech krajów, to rolę agencji wiodącej przyjmie ta, która sfinansuje projekt co najmniej w 25 proc.

"Konsorcja badawcze będą decydować o wyborze agencji, do której wniosek zostanie skierowany. Projekty wymagające finansowania grup badawczych z trzech lub dwóch krajów będą konkurować ze sobą na równych prawach, a doskonałość naukowa stanowić będzie kluczowe kryterium ich wyboru" - mówi prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN.

Za złożenie wspólnego wniosku będzie odpowiedzialny ten zespół badawczy, który pracuje w tym samym kraju, co agencja wiodąca. Jednak sam wniosek musi być przygotowany wspólnie przez wszystkie strony. Każdy z zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt musi dostarczyć dokumenty również do swojej instytucji.

Polacy powinni złożyć wnioski w systemie informatycznym OSF (https://osf.opi.org.pl) w ciągu tygodnia od złożenia ich do agencji wiodącej. Pieniądze otrzymają ci badacze, których pomysł znajdzie się wśród 20 proc. wniosków najwyżej ocenionych w konkursie krajowym, jeśli dodatkowo instytucje partnerskie również przyznają środki finansowe zagranicznym zespołom badawczym.

Szczegółowe warunki konkursu tutaj..

PAP - Nauka w Polsce

kol/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020