31.05.2020
PL EN
10.03.2020 aktualizacja 10.03.2020

WUM odwołuje konferencje i wykłady w związku z zagrożeniem koronawirusem

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Warszawski Uniwersytet Medyczny odwołuje konferencje i wydarzenia organizowane przez uczelnię, zawiesza wyjazdy służbowe, wykłady dla studentów w związku z zagrożeniem koronawirusem - wynika z zarządzenia rektora WUM, opublikowanego na stronie internetowej uczelni.

W związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś wydał zarządzenie, które opublikowano na stronie internetowej uczelni. Obowiązuje ono do 15 maja 2020 r. z możliwością przedłużenia w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

"Odwołuje się wszelkie konferencje i imprezy/wydarzenia organizowane przez WUM oraz zewnętrzne organizowane przez jednostki WUM. Zawiesza się wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów WUM. Wstrzymuje się przyjazdy do uczelni gości zagranicznych. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych" - wynika z opublikowanego w poniedziałek zarządzenia.

WUM odwołuje też wykłady dla studentów. Uczelnia ogranicza też dostęp studentów do zajęć klinicznych wymagających jednorazowych środków ochrony indywidualnej w warunkach m.in. bloków operacyjnych. Przebieg pozostałych zajęć aktualnie pozostaje bez zmian.

"Wobec podjętych regulacji uczelnia dołoży wszelkich starań, aby pomimo nadzwyczajnej sytuacji i podjętych środków ostrożności umożliwić studentom realizację programu nauczania oraz zaliczenia zajęć w innych terminach" - czytamy w zarządzeniu.

Na uczelni wprowadzany jest też obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy. Rektor w zarządzeniu zaleca też wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.

Jak czytamy w dokumencie, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy, przez czas oznaczony, poza miejscem jej stałego wykonywania. Polecenie takie może zostać wydane m.in. w przypadku: wcześniejszego przebywania pracownika w rejonach występowania koronawirusa, w tym w przypadku powrotu pracownika z wyjazdu zagranicznego; pogorszenia stanu zdrowia pracownika, charakterystycznego dla objawów zarażenia koronawirusem; podejrzenia zarażenia pracownika koronawirusem.

Ponadto pracownik uczelni powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o podejrzeniu zachorowania wywołanego koronawirusem. Informacje taką należy przekazać kierownikowi jednostki mailem albo telefonicznie, a następnie potwierdzić mailem. "Kierownik jednostki organizacyjnej podejmuje decyzję o poleceniu pracownikowi wykonywania pracy zdalnie, uzgadnia z pracownikiem zakres i czas trwania pracy zdalnej. Jednorazowo okres ten nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych" - czytamy w komunikacie. Obowiązek informowania o podejrzeniu infekcji COVID-19 dotyczy również doktorantów i studentów.

Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są również m.in. do codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz komunikatami WUM dotyczącymi koronawirusa. (PAP)

ekr/ godl/

Copyright © Fundacja PAP 2020