08.07.2020
PL EN
28.05.2020 aktualizacja 28.05.2020

Prof. Sławomir Bukowski nowym rektorem Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prof. Sławomir Bukowski, dotychczasowy prorektor ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, został w środę wybrany na nowego rektora tej uczelni na lata 2020-2024. Zastąpi na tym stanowisku prof. Zbigniewa Łukasika.

Prof. Bukowski był jedynym kandydatem na rektora UTH w Radomiu, wskazanym przez Radę Uczelni. "Uzyskał w pierwszej turze głosowania poparcie wszystkich 46 elektorów obecnych i uprawnionych do głosowania" – poinformowano na stronie radomskiej uczelni.

Prof. Bukowski w 1979 r. ukończył studia ekonomiczne w radomskim ośrodku Politechniki Świętokrzyskiej. W 1986 r. obronił doktorat z zakresu ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). W 2013 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Ukończył też staże naukowe i menadżerskie na uczelniach w Austrii, Rosji i w USA.

Prof. Bukowski od 1979 r. był związany z radomską uczelnią, pełniąc na niej różne funkcję, m.in. w latach 2008-2012 dziekana Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej (obecnie UTH). Od 2012 r. był prorektorem ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Nowy rektor UTK specjalizuje się w ekonomii i finansach międzynarodowych. W kręgu jego zainteresowań naukowych są także rynki finansowe i zarządzanie. Jest autorem ponad 160 publikacji naukowych.

Prof. Bukowski jednocześnie z pracą na uczelni był m.in. specjalistą w Zakładach Metalowych "Łucznik", doradcą finansowym firmy Cassino 2000 i członkiem rad nadzorczych w kilku innych spółkach. (PAP)

Autorka: Ilona Pecka

ilp/ joz/

Copyright © Fundacja PAP 2020