08.07.2020
PL EN
30.05.2020 aktualizacja 30.05.2020

Naukowcy ocenią różnorodne skutki rezygnacji z węgla

Fot. PAP/ Andrzej Grygiel 02.12.2017 Fot. PAP/ Andrzej Grygiel 02.12.2017

Naukowcy ocenią społeczne skutki transformacji energetycznej na Śląsku oraz w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, gdzie wysoka emisja zanieczyszczeń powoduje smog. Do badania wytypowano regiony górnicze oraz takie o niskiej jakości powietrza z 12 krajów europejskich. Za wyniki w Polsce odpowiada Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Międzynarodowy zespół, w tym naukowcy z instytutu PAN, zbadają wpływ transformacji energetycznej na społeczeństwa transformowanych regionów. Badania zostaną przeprowadzone w ramach projektu o akronimie "ENTRANCES - ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies" finansowanego z unijnego programu Horyzont 2020. Liderem konsorcjum jest hiszpański Uniwersytet w Coruna.

Transformacja energetyczna jest związana z redukcją emisji gazów cieplarnianych i planami osiągnięcia neutralności emisyjnej w perspektywie 2050 roku. Członkowie 14 zespołów badawczych porównają regiony górnicze, w których wydobycie węgla stanowi siłę napędową dla gospodarki regionalnej z regionami o wysokiej emisji, gdzie intensywne użytkowanie paliw kopalnych powoduje znaczące pogorszenie jakości powietrza.

Badacze zidentyfikują wyzwania, jakie stoją przed mieszkańcami tych regionów. Omówią nie tylko w przeobrażenia technologiczne i ekonomiczne, ale także procesy psychologiczne, które wpływają na codzienne życie lokalnych społeczności. Interdyscyplinarne badania omówią problem z perspektywy społeczno-ekonomicznej, społeczno-technicznej, społeczno-kulturowej, społeczno-politycznej, społeczno-ekologicznej, społeczno-psychologicznej i płci.

Jak informuje Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, w dialogu przewidziano udział ponad 3 tys. osób, w tym naukowców, organizacji i grup społecznych. Zdaniem polskich członków konsorcjum, badanie pozwoli zrozumieć, zrozumienia w jakim stopniu regiony te są narażone na głęboką, a czasem bolesną transformację życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego oraz wskaże działania pozwalające na łagodzenie niekorzystnych tendencji.

PAP - Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

kol/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020