22.03.2019
PL EN
08.03.2018 aktualizacja 08.03.2018
Szymon Zdziebłowski
Szymon Zdziebłowski

Resort nauki inicjuje cykl konferencji w 100-lecie odzyskania niepodległości

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Cykl konferencji „Polonia Restituta” w 100-lecie odzyskania niepodległości inicjuje resort nauki. Mają one inspirować dyskusję o funkcjonowaniu państwa. „Polskie państwo trzeba wymyślić na nowo, ponad podziałami partyjnymi” - podkreślił w rozmowie z PAP szef resortu Jarosław Gowin.

"Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości" to cykl 10 ogólnopolskich naukowych konferencji tematycznych, organizowanych w najważniejszych ośrodkach akademickich Polski. Pierwsze spotkanie zaplanowano w najbliższy poniedziałek w Warszawie. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Radą do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

"Polskie państwo trzeba wymyślić na nowo. To jest rzecz oczywista, że III Rzeczpospolita wyczerpała swoje moce rozwojowe. Chcielibyśmy żeby tę Polskę wymyślać wspólnie na nowo, ponad podziałami partyjnymi" – powiedział PAP wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, nawiązując do tytułu cyklu - "Polonia Restituta".

Według autorów inicjatywy celem spotkań ma być ożywienie i pogłębienie merytorycznej dyskusji o najważniejszych obszarach funkcjonowania państwa i społeczeństwa w latach minionych i przyszłych. Będą na nich podejmowane zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego życia publicznego, gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego.

Jak zapowiedział w rozmowie z PAP minister Gowin, choć konferencje będą miały ściśle naukowy charakter, to ich uczestnikami będą nie tylko naukowcy, lecz również uczestnicy życia publicznego - przedstawiciele biznesu, samorządów, organizacji prorodzinnych.

"Liczę, że ten cykl konferencji, do udziału w których zapraszamy też polityków partii opozycyjnych, przyczyni się do obniżenia temperatury sporów politycznych w Polsce" – dodał minister.

Zdaniem Gowina w czasie obrad niezbędne będą również odniesienia historyczne. "Ale to nie jest tak, że na początku XXI w. można czerpać wzorce z Polski okresu międzywojennego. Musimy wypracowywać zupełnie nowe rozwiązania. Musimy podjąć dialog pomiędzy tradycją katolickiej tradycji społecznej, a głównymi nurtami współczesnych nauk społecznych, z myśleniem liberalnym, konserwatywnym" – zaznaczył.

Projekt ma stanowić okazję zarówno do przywrócenia naukom społecznym należytej im pozycji, jak i do polepszenia transferu wyników badań tych nauk oraz ich możliwych wdrożeń w różnych sektorach życia polskiego społeczeństwa i państwa.

"Doskonałym przykładem w tej kwestii jest program 500+. Ten program nie byłby możliwy, gdyby nie inspiracja chrześcijańska, gdyby nie chrześcijańska koncepcja społeczeństwa kładąca nacisk na kluczową komórkę, jaką jest rodzina" - stwierdził wicepremier.

W jego ocenie tego typu inspiracje są równie ważne w obszarze gospodarki i szeroko rozumianej nauki i szkolnictwa wyższego. "Nieprzypadkowo tradycji uniwersytetu narodziła się w średniowiecznej Europie - głęboko przenikniętej inspiracją chrześcijańską" – zauważył Gowin.

Pierwsze spotkanie w cyklu, zatytułowane Rodzina, odbędzie się 12 marca w Warszawie na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kolejne konferencje będą dotyczyć m.in. pracy, przedsiębiorczości i społecznej gospodarki rynkowej, zagadnieniu obywatelskości i patriotyzmu, wolności, suwerenności i praworządności, kulturze i tożsamości, godności i sprawiedliwości społecznej, ekologii, relacji państwo – Kościół. Zwieńczeniem dziesięciu konferencji będzie międzynarodowy kongres w Krakowie, podejmujący problematykę sumienia i odpowiedzialności w życiu publicznym.

Koordynatorem merytorycznym przedsięwzięcia jest Akademia Ignatianum w Krakowie. Do jego realizacji zaproszono czołowe ośrodki akademickie Polski, które dydaktycznie, naukowo czy badawczo zajmują się m.in. katolicką nauką społeczną.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019