26.06.2019
PL EN
15.05.2018 aktualizacja 15.05.2018

Dr Andrzej Affek laureatem Nagrody im. Artura Rojszczaka

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Dr Andrzej Affek z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN został laureatem tegorocznej Nagrody im. Artura Rojszczaka. Został wyróżniony za kształcenie przewodników górskich oraz popularyzację pszczelarstwa miejskiego.

Nagroda jest inicjatywą stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i została ustanowiona dla upamiętnienia tragicznie zmarłego dra Artura Rojszczaka, znakomitego filozofa, jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu Stypendystów FNP. Wyróżnienie przyznawane jest corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Jak informują organizatorzy w przesłanym PAP komunikacie prasowym, tematyka badawcza laureata XIII edycji konkursu obejmuje szereg zagadnień dotyczących relacji człowieka z przyrodą. Szczególne miejsce w orbicie zainteresowań dra Affeka zajmują polskie Karpaty Wschodnie. Prowadzone w ramach studiów doktoranckich wieloletnie badania w dolinie Wiaru oraz doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji przewodnika górskiego przyczyniły się do bardzo dobrego praktycznego rozpoznania tego obszaru. Zaowocowało to dostrzeżeniem nieeksplorowanych do tej pory problemów badawczych.

Dr Affek jako jeden z pierwszych w Polsce rozpoznał i docenił potencjał lotniczego skanowania laserowego do identyfikacji dziedzictwa kulturowego odzwierciedlonego w rzeźbie terenu pod lasami. W ramach kierowanego przez niego grantu NCN PRELUDIUM zrekonstruował w ten sposób przedwojenny krajobraz kilku wysiedlonych wsi w Karpatach Wschodnich, a także oszacował gęstość dróg leśnych i ich wpływ na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.

Jeszcze na studiach zaangażował się również w działalność warszawskiego Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich. Od początku swojej aktywności w kole Andrzej Affek nie tylko organizował i prowadził wyjazdy górskie, ale także angażował się w działania szkoleniowe. Jako instruktor prowadził liczne wyjazdy kursowe, wykłady i szkolenia. Wyspecjalizował się w zagadnieniach związanych z komunikacją oraz psychologią przywództwa i grupy.

Dostrzegł, że trudne warunki górskie doskonale nadają się nie tylko do szlifowania technicznych zdolności radzenia sobie w niesprzyjających okolicznościach, ale także są doskonałym poligonem do pracy nad charakterem i tzw. umiejętnościami miękkimi - niezbędnymi u ludzi, którzy mają odpowiadać za innych.

Drugą pasją laureata jest pszczelarstwo. Od 2009 roku prowadzi na terenie Warszawy rzemieślniczą pasiekę i produkuje miód. Zdobytą wiedzą i umiejętnościami chętnie się dzieli, prowadząc prelekcje w środowiskach naukowych, a także w szkołach i przedszkolach. Swoje doświadczenie w kontakcie z pszczołami wykorzystuje również w pracy naukowej, m.in. opracowując wskaźniki potencjału ekosystemów do świadczenia usług zapylania i produkcji miodu.

Do XIII edycji Nagrody im. Artura Rojszczaka zostało zgłoszonych dziesięcioro kandydatów, którzy zostali ocenieni przez 42 członków Klubu Stypendystów FNP. Nominację do finałowego etapu konkursu otrzymały także: dr Agata Karska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz dr Magdalena Kowalska z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019