16.07.2019
PL EN
10.07.2018 aktualizacja 10.07.2018

Ruszył konkurs dla młodych naukowców na najlepszy artykuł popularnonaukowy

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Po raz 16. młodzi naukowcy mogą wziąć udział w konkursie na najlepszy artykuł popularnonaukowy „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”. Na laureatów czekają nagrody pieniężne i rzeczowe. Można się zgłaszać do 11 września.

Konkurs organizuje redakcja miesięcznika „Forum Akademickie”. W jury zasiądą uczeni i popularyzatorzy nauki. Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w periodyku.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci – poinformowali PAP organizatorzy w przesłanym komunikacie.

Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (może to być wyraz lub dwa wyrazy umieszczone u góry pierwszej strony). Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania (w tekście lub osobno). Prac nie należy podpisywać nazwiskiem.

Organizatorzy proszą, by do prac dodać zaklejoną małą kopertę listową formatu C6, oznaczoną tym samym hasłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką, jednostronicową notę o przebiegu pracy naukowej (nie jest wymagany spis publikacji).

Artykuły należy przesyłać z dopiskiem „Konkurs” na adres Forum Akademickie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin, pok. 407 do 11 września 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2018.

Jak podano w komunikacie, laureat I nagrody otrzyma nagrody pieniężne w łącznej wysokości 8,5 tys. zł, laureat II nagrody - 4 tys. zł, a laureat III nagrody – 2 tys. zł. Poza tym każdy laureatów otrzyma nagrody rzeczowe.

Organizatorzy przewidują też przyznanie czterech równorzędnych wyróżnień – po 1 tys. zł oraz zestaw nagród rzeczowych.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, torby z upominkami od Asseco Data Systems, a także roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”.

Organizatorzy uprzedzają, że teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Regulamin konkursu oraz szczegółowy opis nagród można znaleźć na stronie: www.forumakademickie.pl.

Honorowy patronat nad konkursem objął minister nauki i szkolnictwa wyższego.

PAP – Nauka w Polsce

agt/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019