21.07.2019
PL EN
02.10.2018 aktualizacja 02.10.2018

Rektor WUM: dzięki federalizacji WUM i UW staną się "pełnym" uniwersytetem

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Dzięki federalizacji Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny odzyskają to, czego w sztuczny i brutalny sposób zostały przed laty pozbawione; staniemy się "pełnym" uniwersytetem - mówił we wtorek rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś.

16 października Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski zapowiadają podpisanie list intencyjny w sprawie utworzenia federacji. Obydwie uczelnie mają wspólną tradycję: do lat 50. XX wieku na UW wykładano medycynę i farmację. Decyzją władz państwowych wiosną 1950 roku od UW oddzielono wydziały lekarski i farmaceutyczny. Z ich połączenia powstała Akademia Medyczna – dzisiejszy Warszawski Uniwersytet Medyczny.

"Dzięki federalizacji oba uniwersytety odzyskają to, czego w sztuczny i brutalny sposób zostały przed 70. laty pozbawione, to, czego od tamtego czasu im brakuje. Staniemy się +pełnym+ uniwersytetem" - mówił podczas wtorkowej inauguracji roku akademickiego na WUM rektor uczelni prof. Mirosław Wielgoś, cytowany w przesłanym PAP komunikacie prasowym WUM. "Niewątpliwie doprowadzimy też w ten sposób do powstania potężnej uczelni, będącej liderem zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych rankingach. Mamy też nadzieję, że ruch ten korzystnie wpłynie na finansowanie nauki w nowej federacyjnej jednostce. Wizja, panoramiczne myślenie i wybieganie w odległą przyszłość władz obu uniwersytetów sprawiają, że wspólny cel federalizacji naszych uniwersytetów jest już tak bliski" – podkreślił prof. Wielgoś.

Plusy płynące z utworzenia federacji uczelni podkreślał podczas tej samej uroczystości rektor UW prof. Marcin Pałys. "Jestem przekonany, że zacieśnienie współpracy obu uczelni odbędzie się z korzyścią dla wszystkich, a dla UW będzie kolejnym impulsem na drodze do osiągnięcia pozycji uniwersytetu rozpoznawalnego w Europie. Chcemy, żeby łączność między naszymi uczelniami miała po wielu latach znowu realny wymiar. Mam tu na myśli konkretną współpracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Pierwsze kroki już zostały poczynione" – mówił prof. Pałys.

UW i WUM zamierzają w ramach swojej współpracy razem projekty naukowe, prowadzić wspólnie wybrane zajęcia dydaktyczne, umożliwić studentom i pracownikom uczelni partnerskiej korzystanie ze swojej infrastruktury. Federacja zaczęłaby działać w październiku 2019 r. Celem federalizacji jest utworzenie wspólnego systemu szkół doktorskich, dzięki któremu kształcenie będzie otwarte dla doktorantów WUM i UW. Studenci, doktoranci i pracownicy będą mieli dostęp do infrastruktury partnera. Uczelnie wspólnie będą uczestniczyły w konkursach grantowych i realizowały projekty naukowe.

Obydwie uczelnie stopniowo zacieśniają współpracę naukową i dydaktyczną już od ubiegłego roku akademickiego. Od listopada 2017 do maja 2018 r. odbywały się spotkania naukowców obu uczelni. Brali w nich udział przedstawiciele nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych, ale także zajmujących się prawem, bioetyką, logopedią, zarządzaniem i historią medycyny.

W styczniu UW i WUM podpisały porozumienie o uruchomieniu pilotażowego programu międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych. Studenci mogli zapisać się na wybrane przedmioty oferowane przez partnerską uczelnię w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. W nowym roku akademickim pula wspólnych zajęć ma zostać rozszerzona.

1 października tego roku UW i WUM uruchomiły także wspólny program mikrograntów. Pracownicy i doktoranci z obu uczelni mogą ubiegać się o dotacje na prowadzenie wspólnych badań finansowanych ze środków zewnętrznych.

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019