26.05.2020
PL EN
08.01.2010 aktualizacja 08.01.2010

Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny rozstrzygnięty

Osiem nagród i wyróżnień dla autorów prac magisterskich i doktorskich dotyczących historii Polski w XX wieku przyznano w <strong>organizowanym przez IPN wspólnie z Instytutem Historii PAN konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2009</strong>.

Do finału trzeciej edycji konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego jury w składzie: prof. Andrzej Paczkowski (przewodniczący), prof. Andrzej Chojnowski, prof. Włodzimierz Mędrzecki, prof. Tomasz Szarota, dr Marek Kornat i dr Antoni Dudek (sekretarz) zakwalifikowało czternaście prac magisterskich oraz cztery prace doktorskie.

W kategorii prac magisterskich I nagrodę otrzyma Paweł Sękowski za pracę "Polskie Stronnictwo Ludowe w Krakowie i powiecie krakowskim w latach 1945-1949"; ponadto postanowiono przyznać dwie II nagrody dla Magdaleny Heruday-Kiełczewskiej za pracę "Reakcja Francji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce: grudzień 1981 - styczeń 1982" oraz Kamila Dworaczka za "Od śmierci Pyjasa po narodziny +Solidarności+. Działalność Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu.

Komisja przyznała też w tej kategorii trzy wyróżnienia: dla Magdaleny Karwan za "Powstanie i działalność NSZZ +Solidarność+ w Pabianicach 1980-1989", dla Sebastiana Drabika za pracę "Elita polityczna wojewódzkiej organizacji partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie krakowskim w latach 1956-1975" oraz dla Radosława Kurka za pracę "Dekada kariery politycznej Romana Romkowskiego 1944-1954".

W kategorii prac doktorskich nie przyznano nagrody, wyróżniono jednak dwie prace: "Tajne organizacje harcerstwa w Polsce w latach 1944-1956" autorstwa Ewy Rzeczkowskiej oraz "Relacje między paryską Kulturą a krajem 1947-1973" Anny Cichockiej.

I nagrodą w kategorii prac magisterskich jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy przez IPN i Instytut Historii PAN oraz honorarium w wysokości 10 tys. zł (w przypadku II nagrody kwota ta wynosi 5 tys. zł). Prace wyróżnione w obu kategoriach mogą zostać opublikowane w całości lub w części.

Wręczenie nagród i wyróżnień zaplanowano na luty. AKN

PAP - Nauka w Polsce

kap
Copyright © Fundacja PAP 2020