16.09.2019
PL EN
05.06.2012 aktualizacja 05.06.2012

Polacy kotwiczą w Dolinie Krzemowej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Polsko-Amerykański Hub Innowacyjności w Dolinie Krzemowej ma być bramą dla polskich przedsiębiorców i otoczenia biznesu do rynków światowych. Koncepcję działania tego globalnego projektu upowszechnia Polsko-Amerykańska Rada Współpracy (USPTC).

Ułatwi on najlepszym polskim przedsiębiorcom dostęp do amerykańskich funduszy venture capital, liderów Doliny Krzemowej oraz udostępni bezpośrednie kontakty biznesowe oraz dogłębną znajomość zasad funkcjonowania amerykańskiego i globalnego rynku.

Wiodące zagraniczne koncerny technologiczne od wielu lat zatrudniają polskich naukowców i inżynierów, wiedząc o tym, jak wysoki kapitał intelektualny i poziom wiedzy technologicznej mają Polacy. Autorzy projektu Hub Innowacyjności, z siedzibą w Palo Alto, mają na celu skierowanie potencjału intelektualnego i potencjału przedsiębiorczości Polaków w kierunku powstawania i wzmocnienia pozycji polskich firm na globalnych rynku. Połączenie wiedzy technologicznej Polaków z rozbudowaną infrastrukturą Doliny Krzemowej ma zaowocować transferem biznesowego know-how, kapitału oraz relacjami biznesowymi, które wzmocnią polskie firmy w budowaniu ich pozycji globalnej.

„W warunkach rosnącej globalizacji usług, procesów wytwarzania i dystrybucji warunkiem sukcesu biznesowego dla wielu firm oraz w dłuższej perspektywie czasu jest zapewnienie im dostępu do rynku światowego. Polska jest krajem o dużym procencie ludzi z wyższym wykształceniem. Połączenie tego potencjału intelektualnego z doświadczeniem Doliny Krzemowej powinno zaowocować sukcesem oraz dać Polsce konkurencyjną pozycję na światowym rynku nowych technologii. NCBiR będzie wspierał Hub ponieważ jest on Polsce potrzebny” - powiedział prof. Jerzy Kątcki, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, podczas warszawskiej konferencji inaugurującej projekt.

Autorem projektu Hub jest Polsko-Amerykańska Rada Współpracy (USPTC), która od 10 lat promuje i wspiera wymianę naukową oraz transfer nowych technologii w sektorach państwowym i prywatnym pomiędzy Polską i Doliną Krzemową.

„Hub-Centrum – wzór kooperacji wypracowany właśnie w Dolinie Krzemowej- pozwoli polskim przedsiębiorcom czerpać bezpośrednio z jej doświadczeń. (...) Bliska współpraca z lokalnymi liderami technologicznymi może znacząco przyspieszyć rozwój ekosystemu polskiej przedsiębiorczości i pozwolić Polsce aspirować do roli lidera technologicznego Wspólnoty Europejskiej” - zapewnił prof. Piotr Moncarz, przewodniczący Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy.

Zdaniem Olgierda Dziekońskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Polska powinna uczyć się od najlepszych, aby móc konkurować z najlepszymi. „Dolina Krzemowa zanotowała w ostatnim roku unikalny na skalę światową wzrost PKB. Sukces ten oparty jest na modelu wypracowanym metodą prób i błędów w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przez trzy pokolenia przedsiębiorców i wynalazców. Pomysł powołania Hub właśnie tam, powstał w ubiegłym roku, podczas wizyty Prezydenta Komorowskiego w USA. Cieszymy się, że dzisiaj możemy go już aktywizować” – powiedział.

Kilka polskich funduszy venture capital już rozpoczęło w Dolinie Krzemowej projekty ze swoimi klientami. Polskie banki finansują innowacje polskiego biznesu. Finansują zarówno dojrzałe firmy, jak i te początkujące.

„Banki są drugim, po środkach własnych, źródłem finansowania innowacji i rośnie zainteresowanie klientów usługami finansowymi dla tego obszaru. To pokazuje pewien potencjał, ale i oczekiwania wobec banków(...) Centrum może być interesującą ofertą także dla proinnowacyjnych klientów banków” – ocenił prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz.

ZBP na zaproszenie USPTC zorganizował na przełomie marca i kwietnia wizytę studyjną w Dolinie Krzemowej, przy okazji rozpoznając aktualne uwarunkowania i sondując zainteresowanie lokalnego środowiska biznesowego współpracą z polskimi instytucjami finansowymi.

Zdaniem uczestników wizyty, Polska w Kalifornii cieszy się opinią interesującego rynku i wzbudza respekt wynikami naszej gospodarki podczas zawirowań, jakie przeżywa aktualnie UE.

PAP – Nauka w Polsce

kol/ agt/bsz

Copyright © Fundacja PAP 2019