14.12.2019
PL EN
01.07.2012 aktualizacja 01.07.2012

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyróżniona przez Komisję Europejską

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Komisja Europejska wyróżniła Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) za wdrażanie postanowień zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

FNP jest pierwszą polską instytucją, którą otrzymała znak HR Excellence in Research. Oznacza to, że procedury stosowane przez Fundację w przyznawaniu finansowania naukowcom i współpracy z nimi, są w większości zgodne z rekomendacjami Komisji – poinformowali przedstawiciele FNP w przesłanym PAP komunikacie.

Europejska Karta Naukowca i Kodeks zostały przyjęte przez Komisję Europejską w 2005 r. i zawierają zalecenia określające rolę, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i fundatorów grantów.

Jak podaje FNP, Kartę i Kodeks podpisało 400 instytucji z 33 krajów. W Polsce jest sześciu sygnatariuszy tych dokumentów. "Do tej pory prawo do wykorzystywania znaku HR Excellence in Research otrzymało 48 instytucji, w tym Fundacja na rzecz Nauki Polskiej" - czytamy w komunikacie.

"Uzyskanie przez Fundację wyróżnienia KE to dla nas duży zaszczyt. Jednocześnie to swoista nagroda za to, że w trakcie ponad dwudziestoletniej działalności staraliśmy się zawsze dbać o jak najwyższą jakość naszych procedur w zakresie działalności programowej. To także zobowiązanie i impuls do podjęcia przez nas dodatkowych działań w celu tworzenia środowiska przyjaznego naukowcom i stymulującego do efektywnej pracy naukowej" – ocenił prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Proces przyznawania wyróżnienia trwał kilka miesięcy. Jak wyjaśnili przedstawiciele FNP, polegał on na analizie i ocenie procedur stosowanych przez Fundację przy przyznawaniu finansowania pod kątem ich zgodności z zaleceniami zawartymi w Karcie i Kodeksie.

"Sprawdzano także zasady współpracy z laureatami. Pod lupą znalazły się dokumenty, w oparciu o które prowadzone są nabory do programów realizowanych przez Fundację, a więc regulaminy programów i umowy z laureatami oraz instytucjami ich zatrudniającymi, a także zasady i kryteria oceny wniosków. Ponadto analizowano także dokumenty Fundacji, np. statut czy Kodeks etyczny FNP oraz Kodeks etyczny laureatów i beneficjentów" – napisano w komunikacie.

Poza tym, przeprowadzono anonimowe badanie ankietowe wśród laureatów wybranych programów FNP, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i wszystkie etapy kariery naukowej.

Raport z wynikami analizy został pozytywnie zweryfikowany przez KE, która uznała Fundację za instytucję wdrażającą postanowienia Europejskiej Karty Naukowca.

Jak można przeczytać w komunikacie, w toku analizy wskazano także obszary wymagające dodatkowych działań Fundacji, m.in. "zwrócenie większej uwagi na zaangażowanie społeczne naukowców, propagowanie dobrych praktyk w zakresie opieki naukowej, dbałość o przejrzystość w ocenie dorobku naukowego i o przestrzeganie zasady niedyskryminacji w dostępie do pracy czy finansowania, dalsze poszukiwanie możliwości wspierania naukowców w ich rozwoju".

PAP - Nauka w Polsce

agt/ ula/bsz

Copyright © Fundacja PAP 2019