14.12.2019
PL EN
10.07.2012 aktualizacja 10.07.2012

Blisko 8 mln zł dla sześciu badaczy w ostatniej edycji programu TEAM

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prawie 8 mln złotych otrzymało sześcioro wybitnych naukowców, których Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) nagrodziła w IX i ostatniej edycji programu TEAM. Dzięki przyznanym środkom laureaci będą mogli stworzyć zespoły realizujące innowacyjne projekty badawcze.

„Do zakończonej edycji zgłoszono 49 wniosków. 22 badaczy zakwalifikowało się do drugiego etapu i zostało zaproszonych na spotkanie z panelem recenzenckim, który wyłonił ostatecznych zwycięzców tego prestiżowego programu” – poinformowała Marta Michalska-Bugajska z FNP.

Najwyższe finansowanie otrzymał projekt kierowany przez prof. Jarosława Regułę z Kliniki Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Za prawie 1,7 mln złotych laureat wraz ze swoim zespołem będzie prowadził badania w dziedzinie onkologii, dotyczące stworzenia eksperymentalnej platformy służącej do oceny skuteczności kolonoskopii jako narzędzia przesiewowego.

„Stworzona przez nasz zespół eksperymentalna platforma pozwoli nie tylko precyzyjnie ocenić skuteczność kolonoskopii jako narzędzia przesiewowego, ale również ocenić jej efektywność jako elementu populacyjnej polityki zdrowotnej. Dzięki innowacyjnej formule losowego przydziału osób do badania przesiewowego możliwe będzie stałe monitorowanie i poprawianie prowadzonego w Polsce i finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia Programu Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego” - mówi prof. Reguła.

Drugie najwyższe finansowanie, w wysokości ponad 1,5 mln złotych, otrzymał prof. Zbigniew Gaciong z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który zrealizuje projekt z dziedziny kardiologii.

„Realizacja projektu może doprowadzić do powstania metod diagnostycznych identyfikujących pacjentów zagrożonych przerostem lewej komory serca i związanymi z tym powikłaniami oraz projektowanie innowacyjnych leków, które będą zapobiegać tym schorzeniom. Wyniki tych badań mogą znaleźć zastosowanie także w innych chorobach, w których występuje patologiczny przerost mięśnia lewej komory, takich jak nadciśnienie tętnicze czy niewydolność serca” – komentuje prof. Gaciong.

W ostatniej edycji programu TEAM finansowanie na innowacyjne badania otrzymali również: dr hab. inż. Ryszard Buczyński z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, dr hab. Wojciech Macyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. n. med. Ewa Zuba-Surma z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr hab. inż. Teodor Gotszalk z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.

Projekty wszystkich laureatów programu TEAM są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 9 edycjach programu wyłoniono 73 laureatów, którzy na stworzenie zespołów badawczych, realizujących innowacyjne projekty, otrzymali łącznie ponad 144,5 mln złotych.

Program TEAM miał zwiększać zaangażowanie młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce.

Naukowcy nagradzani w programie muszą zatrudnić w swych zespołach studentów, którzy ukończyli trzeci rok studiów, doktorantów lub młodych doktorów - do czterech lat od uzyskania stopnia naukowego. Zespół musi liczyć najmniej sześciu młodych uczonych, wyłonionych w otwartym konkursie.

Badania powinny dotyczyć jednej z dziedzin określanych jako: Bio, Info i Techno. W ramach programu zostaną sfinansowane imienne stypendia naukowe dla członków zespołu - od 1000 do 5000 złotych - oraz grant badawczy. Jego ostateczna kwota będzie uzależniona od liczby młodych naukowców pracujących w zespole badawczym.

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019