05.12.2019
PL EN
18.07.2012 aktualizacja 18.07.2012

Ponad 1 mln zł na innowacyjne projekty badawcze

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

9 młodych badaczy otrzymało łącznie ponad 1 mln zł na realizację najlepszych projektów z różnych dziedzin nauki, których wyniki będą mieć zastosowanie w gospodarce. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła wyniki 9. edycji programu Ventures.

Jak w przesłanym PAP komunikacie poinformowała Marta Michalska-Bugajska z FNP, do zakończonej edycji programu zgłoszono 72 wnioski. 23 młodych naukowców zakwalifikowało się do drugiego etapu i zostało zaproszonych na spotkania z panelem recenzenckim, który wyłonił 9 zwycięzców konkursu.

Realizacja projektów może trwać od roku do trzech lat. FNP finansuje imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (1500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów oraz 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów), a także grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie. Projekty wszystkich laureatów programu Ventures są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Laureaci będą prowadzić badania dotyczące m.in. syntezy i właściwości nowej soli litowej, która może znaleźć zastosowanie w przemyśle bateryjnym, automatycznej analizy obrazu dla potrzeb badań nanomateriałów czy zastosowania sRNA w terapii pewnych zakażeń, wywołanych przez szczepy bakterii Escherichia coli.

Wśród laureatów jest tylko jedna młoda badaczka, Ewa Jaworska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, która na realizację projektu z dziedziny chemii analitycznej, otrzymała finansowanie w wysokości 154 tys. zł. "Celem mojego projektu jest opracowanie nowego typu czujników elektrochemicznych wykorzystujących zarówno tworzywa sztuczne, jak i nanorurki węglowe, które będą ważnym elementem konstrukcyjnym – opowiada o swoim projekcie Ewa Jaworska. - Mają one pełnić funkcję wyprowadzenia elektrycznego oraz warstwy aktywnej, czyli powierzchni pracującej. Ważne jest również to, że czujniki te będą mogły być wykorzystane nie tylko jednorazowo, ale i w dłuższym okresie."

Z kolei laureat programu Ventures, Krzysztof Bakuła, doktorant z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, zajmie się opracowaniem metodyki redukcji ilości danych wysokościowych, które są bardzo istotnym zagadnieniem przy tworzeniu wiarygodnych map zagrożenia powodziowego dla obszarów o dużej powierzchni, z użyciem danych z lotniczego skaningu laserowego. "Innowacyjnością tego projektu jest podejście do redukcji danych jako do procesu, w którym użytkownik nie godzi się na utratę dokładności wyjściowego produktu. Proces taki jest możliwy przy wyselekcjonowaniu punktów bardziej istotnych dla opisu wysokości i rzeźby terenu oraz eliminacji tych, które w nadliczbowy sposób powielają informacje o tym terenie" – mówi Krzysztof Bakuła. Badacz na swoje prace otrzymał finansowanie w wysokości 142 tys. zł.

Inny z laureatów, Lucjan Hanzlik z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, otrzymał finansowanie w wysokości ponad 100 tys. złotych. Prowadzone przez niego badania będą dotyczyły bezpiecznej i uwierzytelnionej komunikacji nowoczesnych dokumentów tożsamości z czytnikiem. "Wyniki moich badań będzie można wykorzystać przede wszystkim do zabezpieczenia nowoczesnych dokumentów tożsamości, ale mogą one także znaleźć zastosowanie w systemach płatności czy w systemach kontroli dostępu, np. do pokojów, budynków czy wrażliwych danych" – wyjaśnia młody doktorant.

W rozstrzygniętej właśnie edycji programu Ventures finansowanie na innowacyjne badania otrzymali również: Krzysztof Dudziński z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Daniel Dziob z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Radosław Kitel z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, Dariusz Nowicki z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Tomasz Trzeciak z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i Maciej Wielgus z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

Jesienią rozpocznie się nabór wniosków do kolejnej edycji programu Ventures. Dokumentację konkursową oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Fundacji.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/bsz

Copyright © Fundacja PAP 2019