15.12.2019
PL EN
21.07.2012 aktualizacja 21.07.2012

11 mln zł z resortu nauki dla czasopism naukowych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Łącznie ponad 11 mln zł otrzyma 88 projektów, które realizować będą zadania w ramach programu INDEX PLUS 2012. Celem tego programu jest nadanie międzynarodowego charakteru polskim czasopismom naukowym.

Informacja o wynikach konkursu znalazła się na stronie resortu nauki. Dzięki przyznanym środkom, laureaci nadadzą międzynarodowego charakteru wydawanym w kraju czasopismom naukowym lub podniosą ich międzynarodową pozycję.

Uczestnicy programu mogą przeznaczyć dofinansowanie na tworzenie anglojęzycznych wersji pism, zapewnianie wydawnictwom międzynarodowych rad naukowych czy redakcji albo zamieszczanie zagranicznych recenzji artykułów zamieszczanych w czasopismach. Środki mogą także posłużyć na poprawieniu jakości wydawania oraz ich digitalizacji.

Do konkursu ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach II edycji programu INDEX PLUS mogły być zgłoszone projekty przygotowane przez jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki.

Do konkursu zgłoszono niemal 360 projektów. W ich ocenie brano pod uwagę wartość merytoryczną projektu, zasadność planowanych kosztów oraz możliwość jego realizacji.

Prawie 5 mln zł z przyznanej przez ministerstwo sumy zwycięskie projekty otrzymają jeszcze w tym roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/11-milionow-zlotych-dla-wydawnictw-naukowych/

PAP - Nauka w Polsce

lt/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2019