14.12.2019
PL EN
31.07.2012 aktualizacja 31.07.2012

Warszawski KNOW chce zatrzymać przy sobie zdolnych matematyków

Foto: Fotolia Foto: Fotolia

Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych chce przede wszystkim inwestować w kadrę i zatrzymać przy sobie zdolnych matematyków. Ośrodek, jako jednostka flagowa, przez 5 lat otrzymywać będzie z budżetu państwa środki m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego.

Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych to wspólny projekt Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIM UW) oraz Instytutu Matematycznego PAN (IM PAN).

"Naszym celem strategicznym będzie odwrócenie trendu migracji matematyków" - zaznacza w rozmowie z PAP prof. Jarosław Wiśniewski z MIM UW, odpowiedzialny za prace związane z KNOW. Dodaje, że strategia jednostki będzie dwukierunkowa. "Po pierwsze chcemy utrzymać przy sobie doświadczonych naukowców, a po drugie - stworzyć masę krytyczną do dalszego spontanicznego rozwoju - ściągnąć do nas młodych naukowców z innych ośrodków regionu" - stwierdza.

Centrum będzie chciało ustanowić atrakcyjne stypendia dla doktorantów. Prof. Wiśniewski przyznaje, że dotychczas wysokość takich stypendiów była nieduża - firmy informatyczne oferowały programistom znacznie wyższe wynagrodzenia. "Dlatego młodym najlepszym badaczom będziemy chcieli oferować stypendia konkurencyjne wobec innych ofert na rynku. Liczymy na to, że dzięki stypendiom pozyskamy kandydatów również z zagranicy" - ma nadzieję ekspert.

Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie prowadzenie wykładów specjalistycznych dla mniejszych niż dotychczas grup studentów. MIM UW wspólnie z IM PAN chcą też zapewnić prestiżowe stanowiska profesorskie - zaprosić na pobyt naukowy znanych liderów badań. WCNM zamierza też uruchomić program stażów doktorskich i podoktorskich. Badacze z Polski i z zagranicy będą mogli się ubiegać o dofinansowanie kilkumiesięcznego pobytu w warszawskim KNOW. Jednostka flagowa ma też w planach podwyżki wynagrodzeń dla swoich najlepszych pracowników naukowych.

Jakie badania prowadzą matematycy w UW i z IM PAN? Prof. Wiśniewski uważa, że o ile w XX najważniejsze były zastosowania matematyki w fizyce, a na przełomie XX i XXI w. - w informatyce, o tyle w XXI w. najistotniejsze będzie szukanie zastosowań matematyki w naukach o życiu. Dlatego w WCNM prowadzi się m.in. badania nad zastosowaniem królowej nauk w biologii, naukach społecznych czy w medycynie.

"Wiele procesów związanych z kodowaniem DNA czy ewolucją opisuje się narzędziami matematycznymi. Od kiedy rozszyfrowano białko DNA, mamy ogromny bank informacji do obrabiania. A to są dane, które matematycy potrafią badać. Dzięki temu można prowadzić prace nad zjawiskami związanymi z ewolucją, czy przewidywać zachowania związane ze stosowaniem leków" – tłumaczy prof. Wiśniewski.

Poza tym badania matematyków dotyczą m.in. algebry, topologii, geometrii, rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych i analizy funkcjonalnej, równań różniczkowych i układów dynamicznych. Wyniki badań, realizowanych przez naukowców obu ośrodków, wykorzystywane mogą być nie tylko w medycynie, ale też m.in. w kryptografii, w działaniach na rzecz ochrony danych czy w pracach nad sztuczną inteligencją.

"Na większości uczelni na świecie wydziały informatyki, matematyki i matematyki stosowanej nie są ze sobą połączone. Siłą warszawskiej uczelni jest to, że udaje nam się utrzymać jedność i w ramach MIM UW nauczać tych różnych, ale powiązanych ze sobą dyscyplin" - dodaje naukowiec z UW. Wyjaśnia, że dzięki temu matematycy mają do czynienia z problemami matematyki stosowanej i informatyki, a informatycy lepiej orientują się we współczesnej matematyce. Dzięki temu mają więcej narzędzi do rozwiązywania problemów. Współpraca MIM UW z IM PAN dodatkowo poszerza horyzonty uczonych.

Prof. Wiśniewski zaznacza, że MIM UW oraz IM PAN współpracują ze sobą od wielu lat, naukowcy uczestniczą we wspólnych projektach, prowadzą studia doktoranckie. Powstał nawet specjalny program, w ramach którego naukowcy mogą dzielić swoją pracę pomiędzy obiema jednostkami.

WCNM jest jednym z sześciu jednostek, które otrzymały w lipcu tego roku status KNOW. Przyznawanie statusu KNOW najlepszym ośrodkom naukowym jest jednym z elementów reformy szkolnictwa wyższego z 2011 roku.

Chociaż resort nauki podkreślał, że KNOW może w ciągu pięciu lat otrzymać "nawet 50 mln zł", to prof. Wiśniewski zaznacza, że WCNM zapewne otrzyma mniejsze środki, jako że jednostka nie jest duża, a ostateczna kwota dofinansowania zależy od liczby pracowników, studentów i doktorantów związanych z jednostką.

PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

ula/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019