05.12.2019
PL EN
02.08.2012 aktualizacja 02.08.2012

14 młodych uczonych przyjedzie do Polski dzięki stypendiom FNP

Foto: Fotolia Foto: Fotolia

14 wybitnych młodych uczonych przyjedzie do Polski i poprowadzi tu swoje badania dzięki grantom uzyskanych w piątej edycji programu „Homing Plus” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Na sfinansowanie badań laureatów FNP przeznaczyła w sumie 4 mln złotych.

Program „Homing Plus” ma zachęcać wybitnych młodych uczonych, pracujących za granicą, do kontynuowania kariery naukowej w Polsce.

Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma subsydium badawcze przeznaczone na realizację zwycięskiego projektu (do 80 tys. zł rocznie) oraz stypendium naukowe (5 tys. zł miesięcznie). Projekty realizowane w ramach programu trwają od roku do dwóch lat.

Najwyższe stypendium – 328 tys. zł – otrzymał dr Łukasz Michalczyk, który przyjedzie z Uniwersytetu Wschodniej Anglii, by poprowadzić badania na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie biologii ewolucyjnej.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 326 tys. zł na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu badania poprowadzi dr Jędrzej Walkowiak z niemieckiego RWTH Aachen University. Będzie współpracował z zespołem ubiegłorocznej laureatki Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Elżbiety Frąckowiak z Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej Politechniki Poznańskiej.

"Prowadzone przeze mnie badania mają na celu stworzenie nowej grupy polimerów przewodzących, które będą zwiększać pojemność kondensatorów, co jest bardzo ważne w projektowaniu nowoczesnych źródeł energii. Liczne laboratoria badawcze i przemysłowe zajmują się poszukiwaniem nowych materiałów przewodzących i technologii ich wytwarzania tak, by te alternatywne źródła energii charakteryzowały się kompaktowością oraz posiadały dużą energię i gęstość mocy. Ilość zmagazynowanej energii, szybkość ładowania i rozładowywania oraz sama wielkość kondensatora mają istotne znaczenie dla ich zastosowań między innymi w przemyśle motoryzacyjnym" – opowiada o swoim projekcie dr Walkowiak.

Kolejne pod względem wysokości stypendia otrzymali: dr Krystyna Oracz, która będzie pracowała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dr Marcin Śmiglak, który poprowadzi badania w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jedną z laureatek obecnej edycji jest też dr Ewa Liszewska, która przez ponad dwa lata pracowała w Instytucie Maxa Plancka we Freiburgu. Finansowanie w wysokości 302 tys. złotych, uzyskane w ramach programu HOMING PLUS, umożliwi dr Liszewskiej realizację projektu w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Laureatka będzie prowadzić badania nad stwardnieniem guzowatym (TSC), które jest jedną z najczęstszych chorób skórno-nerwowych.

"Głównym celem mojego projektu jest stworzenie nowego ludzkiego modelu doświadczalnego stwardnienia guzowatego, który pozwoli na dokładne zbadanie mechanizmu molekularnego choroby oraz prześledzenie i obserwację jej przebiegu w warunkach laboratoryjnych, co w efekcie może przyczynić się do rozwoju nowych sposobów leczenia tej choroby. Model ten może również znaleźć szerokie zastosowanie w personalizowanej terapii komórkowej oraz przy opracowaniu testów toksykologicznych i farmakologicznych" – opowiada dr Liszewska.

 W programie mogą wziąć udział osoby, które w ciągu ostatnich 4 lat uzyskały stopień doktora. By ubiegać się o stypendium powinny m.in. przebywać za granicą nieprzerwanie co najmniej 9 miesięcy prowadząc tam badania, odbywając staż podoktorski lub przygotowując pracę doktorską.

Podstawę oceny kandydata stanowią dorobek naukowy z ostatnich 4 lat, projekt badawczy, który kandydat zamierza realizować w trakcie subsydium oraz informacje o zespole, w którym projekt będzie realizowany.

Nabór do kolejnej edycji programu HOMING PLUS rozpocznie się 14 sierpnia i zakończy się 15 października 2012 r.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie: http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_homing_plus

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019