15.12.2019
PL EN
07.08.2012 aktualizacja 07.08.2012

140 mln zł od NCBiR na lepszą współpracę uczelni z gospodarką

Foto: Fotolia Foto: Fotolia

140 mln zł na powiązanie uczelni z otoczeniem gospodarczym przewidziano w dwóch nowych konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Uczelnie mogą starać się m.in. o środki na otwarcie innowacyjnych kierunków studiów czy przygotowanie absolwentów do zawodu.

Konkursy NCBiR mają ułatwić uczelniom współpracę z pracodawcami i pomóc dostosować studia do wymogów rynków pracy. Uczelnie oraz instytuty naukowe PAN mogą składać wnioski o dofinansowanie programów kształcenia o kluczowym znaczeniu dla gospodarki do 28 września. W przesłanym PAP komunikacie poinformowali o tym przedstawiciele resortu nauki.

W jednym z nowych konkursów NCBiR 100 mln zł zadedykowano na uruchomienie nowych kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, których absolwenci mogą przyczynić się do rozwoju i innowacyjności polskiej gospodarki. Pieniądze w ramach konkursu mogą być też przeznaczone na przygotowanie absolwentów do zawodowego startu, kreowanie bogatszej oferty staży i praktyk zawodowych albo stypendia dla doktorantów i młodych doktorów.

W drugim konkursie 40 milionów zostanie rozdysponowane m.in. na otwieranie atrakcyjnych dla sektora gospodarki studiów podyplomowych, wzmocnienie kształcenia na odległość, organizację staży i szkoleń w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych.

"Dziś w interesie każdej uczelni jest, by umiała porozumieć się z partnerami z sektora gospodarki i potrafiła trafnie zidentyfikować obszary tej współpracy – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. - Oba konkursy to dla polskich uczelni ogromna szansa. Właśnie teraz w wyniku ustawowych zobowiązań tworzą nowe, autorskie programy studiów, nakierowane nie tylko na przekazywanie gruntownej wiedzy, ale też kształcenie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Dzięki dodatkowym funduszom uczelnie mogą w nich uwzględnić rozwiązania szczególnie pożądane przez studentów: zwiększoną liczbę zajęć praktycznych, szkolenia u potencjalnych pracodawców czy kursy uzupełniające" - dodaje minister.

W obu konkursach premiowane będą projekty, uwzględniające kształcenie w języku angielskim i obejmujące wiedzę oraz umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, przekazywane przez ekspertów-praktyków.

Konkursy NCBiR mają pomóc w lepszej realizacji unijnej strategii Europa 2020.

Aby pomóc uczelniom w dostosowywaniu się do wymogów rynku pracy, w czerwcu MNiSW ogłosiło konkurs na najlepsze programy kształcenia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji. Programy mają koncentrować się na efektach kształcenia i poza wiedzą merytoryczną, uwzględniać też praktyczne przygotowanie studentów.

Wydziały, które opracują najlepsze programy studiów lub wdrażają zaawansowane programy poprawy jakości kształcenia, uzyskają dotację na poziomie 1 mln zł. Pula tego konkursu to 60 mln zł.

MNiSW wyłoniło też 28 najlepszych w kraju kierunków studiów - realizujące je 25 wydziałów z uczelni w całej Polsce otrzymają w kolejnych trzech latach łącznie nawet 3 mln zł projakościowej dotacji.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ tot/

Copyright © Fundacja PAP 2019