06.07.2020
PL EN
09.08.2012 aktualizacja 09.08.2012

Studenci z UWr badają bioróżnorodność żwirowni

Fotolia: Fotolia Fotolia: Fotolia

Szczegółowe badania fauny i flory w żwirowni "Szczytniki" pod Legnicą mogą pomóc w rekultywacji tych terenów. Projekt studentów z kół naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego zakwalifikował się do międzynarodowego etapu konkursu „Quarry Life Award”.

W żwirowni "Szczytniki" w miejscowości Spalona koło Legnicy w ramach projektu prowadzone są szczegółowe badania nad roślinnością, owadami, płazami, gadami, ptakami czy nietoperzami. Taka szczegółowa ocena pomoże w rekultywacji terenu i pozwoli opracować szczegółowy plan ochrony gatunków i zwiększenia bioróżnorodności na tym terenie.

Jak poinformowano na stronie UWr, badania studentów na terenie żwirowni trwają od kilku miesięcy. W tym czasie młodym badaczom udało się stwierdzić występowanie na tym terenie wielu rzadkich i chronionych gatunków.

Projekt "A comprehensive inventory of fauna and flora of the Mine \'Szczytniki\' and preparation guidelines for rehabilitation" prowadzony przez studenckie koła naukowe Systematyków Roślin, Entomologów, Herpetologów oraz Ornitologów Uniwersytetu Wrocławskiego zakwalifikował się do międzynarodowego etapu konkursu „Quarry Life Award” organizowanego przez HeidelbergCement Group.

Jak informuje UWr, do konkursu zostały zgłoszone projekty naukowe i edukacyjne z kilkunastu krajów Europy, Afryki, Azji oraz Australii. Ich nadrzędnym celem jest ochrona bioróżnorodności i promocja ekologii na terenach kopalnianych. Projekty realizowane są na obszarach kamieniołomów lub wyrobisk, wybranych przez uczestników spośród ponad 1000 na całym świecie, należących do firmy HeidelbergCement. Pierwszy etap stanowiły eliminacje krajowe, w których studenci UWr, jako jedna z pięciu drużyn z Polski, zostali zakwalifikowani do międzynarodowego etapu konkursu.

"W przyrodzie wszystkie organizmy są połączone siecią wzajemnych zależności. Nie można badać owadów, nie znając roślin, którymi te owady się żywią. Na przykład wiele gatunków motyli jest tak +wybrednych+, że do zamknięcia cyklu życiowego potrzebuje jednego, konkretnego gatunku rośliny, ponieważ ich gąsienice żywią się tylko nim. Bez tej wiedzy wnioski z naszych obserwacji byłyby obarczone dużym błędem!" – tłumaczy Agnieszka Sala, wiceprezes SKN Entomologów.

Wśród rzadkich gatunków, które studenci UWr zaobserwowali na terenie żwirowni, znalazły się m.in. rośliny umieszczone na Czerwonej liście roślin naczyniowych Dolnego Śląska, na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski, bądź też podlegających ochronie prawnej. Były to m.in. pięciornik skalny, śniadek baldaszkowaty, czosnek kątowaty czy włosienicznik wodny. Wśród owadów zanotowano obecność kozioroga bukowca, pachnicy dębowej i kwietnicy okazałej – chrząszczy objętych w Polsce ochroną prawną oraz motyla modraszka – gatunku ginącego w Europie.

Na terenie żwirowni pojawiały się również żaby brunatne, żaby zielone, ropuchy szare, zaskrońce zwyczajne czy jaszczurki zwinki. Wszystkie te płazy i gady w Polsce są objęte ochroną gatunkową. Jeśli chodzi o rzadkie gatunki ptaków, studenci zaobserwowali zimorodka zwyczajnego, gatunku chronionego, dzięcioła dużego, perkoza dwuczubego, trzciniaka zwyczajnego czy płaskonosa, objęte ochroną ścisłą.

Rozstrzygnięcie międzynarodowego etapu konkursu nastąpi w listopadzie. Do tego czasu trwa głosowanie na stronie internetowej, w którym można wyrazić poparcie dla projektu studentów, przyznając im najwyższe noty: http://www.quarrylifeaward.com/project/comprehensive-inventory-fauna-and-flora-mine-szczytniki-and-preparation-guidelines

Szczegóły na stronie UWr tutaj.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020