14.12.2019
PL EN
27.08.2012 aktualizacja 27.08.2012

Po milion zł od resortu nauki dla najlepszych programów studiów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Po milion złotych otrzymają uczelnie, które opracowały najlepsze programy studiów lub wdrażają najbardziej zaawansowane programy poprawy jakości kształcenia. Zgłoszenia do konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego można przesyłać do 25 września.

Jak poinformowano na stronie internetowej resortu nauki, zwycięskie szkoły wyższe będą mogły przeznaczyć otrzymany 1 mln zł na doskonalenie oferty edukacyjnej. Na przykład pokryć koszty związane z wprowadzaniem do programów kształcenia praktyk zawodowych dla studentów, zainwestować w podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich, czy rozwijać współpracę z innymi uczelniami i instytucjami.

W konkursie będzie oceniana przede wszystkim jakość oferty kształcenia na uczelni. Wyróżnione zostaną szkoły wyższe, które opracowały najlepsze, zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, programy kształcenia, które będą realizowane od roku akademickiego 2012/2013 lub opracowały najbardziej zaawansowane systemy poprawy jakości kształcenia.

Wszystkie wnioski będą ocenianie przez komisję konkursową. Jej członkowie ocenią, czy programy kształcenia są spójne, innowacyjne i dostosowane do potrzeb społeczno-gospodarczego otoczenia uczelni.

W przypadku programów o profilu praktycznym oceniany będzie m.in. nacisk kładziony na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów, na przykład ich udział w praktykach czy współpraca uczelni z przyszłymi, potencjalnymi pracodawcami. Kryteria oceny programów o profilu ogólnoakademickim to przede wszystkim spójność w rozwijaniu umiejętności intelektualnych studentów.

Komisja oceni również, w jakim stopniu uczelnie monitorują losy swoich absolwentów, jak skutecznie oceniani są nauczyciele akademiccy, czy metody nauczania wykraczają poza standardową ofertę dydaktyczną oraz w jaki sposób uczelnie wykorzystują powyższe narzędzia do stałej poprawy jakości programów kształcenia.

W konkursie mogą brać udział podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, czyli np. wydziały, a także uczelnie nie posiadające takich jednostek. Warunkiem jest posiadanie przez dany podmiot co najmniej pozytywnej oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów.

Zgłoszenia do konkursu można składać do 25 września. Wyniki poznamy po 15 listopada. Zwycięskie uczelnie otrzymają dofinansowanie do końca tego roku.

Więcej informacji o konkursie na stronie ministerstwa.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/bsz

Copyright © Fundacja PAP 2019