15.12.2019
PL EN
22.11.2012 aktualizacja 22.11.2012

Resort nauki: PAN zinwentaryzowała 85 proc. powierzchni swoich gruntów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prace nad wykazem nieruchomości PAN objęły dotąd ok. 85 proc. powierzchni gruntów należących do akademii. Resort nauki śledzi zaawansowanie prac - poinformował w czwartek w sejmie podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marek Ratajczak.

Ratajczak odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania dotyczące oceny przez jego resort działań, podjętych przez prezesa Polskiej Akademii Nauk (PAN), związanych z przygotowaniami do uwłaszczenia majątku akademii.

Przepisy ustawy reformującej system nauki (z 30 kwietnia 2010 r.) nakładają na prezesa PAN i dyrektorów instytutów naukowych akademii obowiązek stworzenia wykazu nieruchomości akademii. Mają na to jeszcze niespełna rok (do końca września 2013 r.). Nieruchomości mają być zaliczone do trzech grup - obiektów i gruntów niezbędnych do prowadzenia działalności akademii i pozostających w jej dyspozycji; przeznaczonych jako rezerwa (na wyposażenie nowopowstających jednostek i dla zapewnienia bazy dla tych już istniejących) oraz tych, które uznano za zbędne do prowadzenia statutowej działalności akademii. Wszystkie te działania poprzedzają planowane uwłaszczenie majątku PAN.

"Ani przepisy wprowadzające ustawę reformującą system nauki, ani ustawa o PAN nie wyposażyły ministra nauki i szkolnictwa wyższego w dodatkowe narzędzia sprawowania nadzoru nad akademią w zakresie wywiązywania się z ustawowego obowiązku inwentaryzacji" - zastrzegł Ratajczak. - To, co możemy - to wywieranie pewnej presji". Podkreślił, że jego resort systematycznie przypomina władzom PAN o obowiązku, monitoruje zaawansowanie prac, a wszystkie szczegółowe informacje nt. nieruchomości - analizuje.

"Według informacji z końca października 2012 r. PAN zaawansowanie realizacji tego obowiązku ustawowego można określić na poziomie około 85 proc. powierzchni gruntów pozostających w dyspozycji PAN" - poinformował. Jak dodał, przekłada się to na ok. 75 proc. działek, jakie posiada akademia (która oprócz ziemi inwentaryzuje również budynki). "W ramach tego, co PAN już zrealizowała, około 4,2 tys. ha uznano za niezbędne do dalszej działalności akademii i jej instytutów, około 470 ha zakwalifikowano do tzw. rezerw, natomiast ok. 3,5 tys. ha uznano za zbędne. Nie są to dane ostateczne, prace trwają" - relacjonował.

"Szczególnie kłopotliwe okazują się te działki i nieruchomości, które co prawda nie ważą w jakimś zasadniczym zakresie na całości, często są niewielkie, ale mają wyjątkowo skomplikowane i nieuregulowane stosunki własnościowe" - mówił Ratajczak.

Podsekretarz stanu w MNiSW zaznaczył, że cały proces komplikuje fakt, że odbywa się zarówno na poziomie PAN rozumianej jako korporacji, jak i powiązanych z nią jednostkach naukowych, zachowujących daleko posuniętą suwerenność.

PAP - Nauka w Polsce

zan/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2019