14.12.2019
PL EN
04.01.2013 aktualizacja 04.01.2013

Jest szansa na nową taktykę finansowania badań

Jest szansa na specjalny, ciągły program finansowania niektórych badań: najpierw podstwowych - z budżetu NCN, a potem ich kontynuacji pod kątem zastosowań, już ze środków NCBiR - mówił w piątek w Sejmie dyrektor Narodowego Centrum Nauki Andrzej Jajszczyk.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki (NCN) odpowiadał na pytanie zadane przez posła Jana Kaźmierczaka (PO), dotyczące koordynacji działań pomiędzy instytucjami finansującymi w Polsce badania. Chodzi o ministerstwo nauki i dwie agencje: NCN - stworzone dla rozwoju nauk podstawowych oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), które wspiera badania i prace rozwojowe przekładające się na rozwój innowacyjności.

Kaźmierczak sugerował, że w wielu przypadkach \"badania stosowane bez nauk podstawowych się nie sprawdzają\". Jego zdaniem brakuje również \"korelacji pomiędzy sposobem widzenia spraw przez NCN a tym, czego wymaga NCBiR\". Poseł zwrócił uwagę, że ministerstwo nauki i dwie agencje finansowania badań powinny koordynować między sobą działania dotyczące badań podstawowych (z budżetu NCN), ale które dają perspektywę na późniejsze wdrożenia (badania w tej części finansowane byłyby już przez NCBiR).

Dyrektor NCN Andrzej Jajszczyk zapewnił, że jego agencja \"ściśle współpracuje z NCBiR w sensie uzgadniania pewnych programów i dyskutowania, gdzie przebiega granica między badaniami stosowanymi a podstawowymi, bo ona nie jest wyraźna\". Przedstawiciele obu agencji dyskutują również nt. ustanowienia wspólnego programu grantowego. Miałby on umożliwić finansowanie przez NCBiR \"pewnych pomysłów i idei, które powstają dzięki grantom NCN, czyli w obszarze badań podstawowych, które mają jednak ciekawą i wyraźną perspektywę aplikacyjną\" - tłumaczył Jajszczyk.

Pierwsza tura rozmów już sie odbyła. \"Myślę, że w bieżącym roku uda się uruchomić program, który by zapełniał lukę między jednym a drugim obszarem\" - dodał Jajszczyk.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka jednocześnie zapowiedziała, że jej resort \"będzie się starał współpracować z władzami Krakowa i całego województwa\" w kwestii zapewnienia stałej siedziby dla NCN. Obecnie agencja ta działa w wynajmowanym biurowcu. Posłanka Katarzyna Matusik-Lipiec (PO) sugerowała, że taki wynajem znacznie zwiększa koszty funkcjonowania całej instytucji. Dyrektor NCN zapewniał jednak, że koszty funkcjonowania NCN są bardzo niskie w porównaniu z podobnymi agencjami w świecie. \"Koszty te wynoszą u nas ok. 4 proc., w tym koszty płac wszystkich pracowników ze wszystkimi narzutami są poniżej 1 proc. budżetu\" - powiedział.

PAP - Nauka w Polsce

zan/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2019