05.12.2019
PL EN
05.03.2013 aktualizacja 05.03.2013

Polka w gronie naukowych doradców Komisji Europejskiej

Prof. Joanna Pinińska z Uniwersytetu Warszawskiego weszła w skład powołanej przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Rady Doradczej ds. Nauki i Technologii - poinformowało we wtorek PAP Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rada Doradcza ds. Nauki i Technologii (Science and Technology Advisory Council) ma być niezależną i nieformalną grupą ekspertów, zapewniających naukowe wsparcie podczas podejmowania politycznych decyzji w Unii Europejskiej. Piętnastu członków rady reprezentuje środowisko akademickie, biznesu i organizacje pozarządowe. Są to specjaliści z różnych dziedzin Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Wybrano ich na podstawie naukowych osiągnięć, doświadczenia i umiejętności komunikacyjnych.

Prof. dr hab. inż. Joanna Pinińska jest geologiem, kierownikiem Zakładu Geomechaniki na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Należy do działającej przy Komisji Europejskiej Grupy Helsińskiej, zajmującej się promowaniem kobiet w nauce.

Inni członkowie rady pochodzą m.in.: z Węgier, Włoch, Niemiec, Francji, Izraela i Finlandii. Zostali wybrani przez przewodniczącego KE Jose Manuela Barroso w porozumieniu z prof. Anne Glover, powołaną na początku roku na stanowisko Głównego Doradcy ds. Naukowych Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Do jej zadań należy m.in. opracowywanie niezależnych ekspertyz w sprawach dotyczących nauki, technologii lub innowacji oraz promowanie lepszego transferu wiedzy ze świata nauki do przemysłu.

"Nauka i innowacje są kluczowymi siłami napędzającymi konkurencyjność, wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy w Europie. Nowa Rada będzie skupiać się na nauce i technologii - pokrewnych dziedzinach, które mają charakter przekrojowy i odgrywają ważną rolę w wymiarze społecznym. Rada zidentyfikuje istotne kwestie, w których nauka, badania i innowacje mogą przyczynić się do wspierania dalszego rozwoju w Europie" – tak Barroso uzasadnił powołanie nowego organu.

W założeniu głównym celem nowo powstałego gremium jest doradzanie przewodniczącemu KE. Wspólnymi siłami będą tworzyć europejskie społeczeństwo sprzyjające rozwojowi innowacji, a także rozpoznawać szanse i zagrożenia wynikające z postępu naukowego oraz technologicznego. Rada będzie też kształtować strategię komunikacyjną, która ma zapewnić jakość społecznej debaty i ugruntować status Europy jako światowego lidera nowatorskich technologii - informuje resort nauki.

Nowa rada, obok innych kluczowych projektów wspierających rozwój badań i innowacji (takich jak: Unia Innowacji, Europejska Przestrzeń Badawcza oraz Horyzont 2020) ma się przyczyniać się inteligentnego i zrównoważonego rozwoju w Europie.

PAP - Nauka w Polsce

zan/ tot/ bk/

Copyright © Fundacja PAP 2019